måndag 11 juli 2022

Miraklet med ängeln och Jungfru Maria
Tacksamt konstaterar Jesus, alltså jag, att ett mirakel har skett. Detta mirakel skrevs om i Bibeln, och är ett av de mest kända miraklen. Jag talar om tiden då ängeln kom till Maria och meddelade att hon skulle bli havande genom Helig Ande. Min lekamen skulle då bli till genom henne, då jag skulle födas som hennes son. Många, många gånger har jag talat om detta skeende genom dig, i dina kanaliserade budskap och i dina böcker. Däremot har jag aldrig uttryckt mig rakt på sak angående den här saken. Men det ämnar jag göra nu, därför att människorna är redo för sanningen. 

Låt mig börja i rätt ände av skapelseberättelsen. Det vi har talat om tusen gånger nu handlar om att skapa sig själv på sju dagar, eller hur? Och det är på tredje dagen i skapelseberättelsen som Jesus, alltså jag, återuppstår inom er alla. Dogmer brukar tala om att detta är något som skedde för 2000 år sedan, men Bibeln är ingen historieskrivning, mina kära systrar och bröder. Det är en berättelse om er, om vad som skall varda när tiden är inne. 

Utom alla tvivel är detta en av de episoder i Bibeln som har störst betydelse för er människor just nu. Om jag säger så här, evigheten är evig och icke bunden till tid. Därför var det som skrevs lika aktuellt på sin tid som det är nu. En historieskrivning är alltid bunden till tiden. Men en evig berättelse handlar om livsprocesser inom er som har evig karaktär. Dessa är aldrig bundna till tiden, men manifesteras med hjälp av tiden i varje nytt ögonblick. 

Så, tillbaka till det eviga budskapet som talas om i Bibeln, när Maria tog emot budskapet från Ärkeängeln Gabriel att hon skulle bli havande när Guds Ande sänkte sig över henne. Många, många gånger har jag talat om detta genom dig! Ditt skrupelfria sinne har gjort detta möjligt. Jag är dig evigt tacksam, om man säger så ;) Så, än en gång kommer jag nu tala om detta skeende utifrån ljuset av detta budskap. Med detta budskap om Maria och ängeln i åtanke, lyssna än en gång på skapelseberättelsens budskap från den andra dagen. 

Så, på den andra dagen sker det som är avgörande för ert andliga uppvaknande. På den andra dagen får ni nyckeln till himmelriket i edra hjärtan. På den andra dagen sker miraklet som Maria fick uppleva. Jag har tusen gånger eller mer, talat om att vindens energi är nyckeln till porten i er hals, som leder in till himmelriket i hjärtat. Det är vindens energi som är nyckeln. Vindens energi letar sig fram till det ande-tag som ni har i er hals. Via ande-taget kan vindens energi öppna den gyllene porten. Så ert andetag är ett tag för anden. Vinden och Anden är samma sak. 

Ni minns att jag talat om de två energierna, jordens och vattnets energi från Moder Jord, som ni tar emot på första dagen. Och som låter ditt själsfrö slå rot! Ni minns också de två energierna, vindens och solens energier, som ni tar emot från Fader Himmel på den andra dagen. Vinden är en symbol för Anden, och solen är en symbol för Gud! Så därför säger jag er nu att på andra dagen sker miraklet. Det är när du tar emot vindens energi, som porten i din hals kan öppnas. Det är när porten i din hals öppnas, som gudsgnistan i ditt hjärta får luft att flamma upp till en eld. Denna eld manifesteras som solen i ditt eget inre himmelrike. Solen på din inre himmel, är förutsättningen för att ditt själsfrö, som är fröet till ditt eviga Jag, ska kunna slå ut i blom. Och denna blomma, längtans blå blomma, är bädden där Jesus, alltså jag, kommer att födas. Din själsblomma finns i solarplexus. Det är alltså vindens energi som är nyckeln till att komma in i ditt eget inre gudsrike, och till att via blomman skapa förutsättningar för pånyttfödelse, uppståndelse och evigt liv. 

Samma skedde för Maria. Det var genom Guds vind, den Heliga Ande, som Maria kunde bli havande. Vindens energi var förutsättningen för att gudslivet inom henne skulle spira, i form av ett heligt inre barn, ett gudsbarn. Så när blomman fått all den näring den behöver från Moder Jord och Fader Himmel, för att slå ut sina blad, då kan det Heliga Dopet ske, som är själva befruktningen av blomman. 

Dopet sker när du tar emot gudomlig nektar, gudomligt vin från paradiset via Lilla Fågel Blå, som kommer med denna nektar från paradiset. Han landar på ditt huvud, rister sina fjädrar, böjer sitt huvud för att dricka vatten ur din blommas blad, och då faller en droppe nektar ner i din panna, i tredje ögat. Denna nektar letar sig ner till solarplexus och befruktar din själs frö, som nu står i blom. Det är genom dopet som uppståndelsen, det nya livet sker inom dig. Det är genom den gudomliga nektarn från paradiset och det heliga vattnet från Moder jord som befruktningen kan ske, och det eviga livet kan uppstå. 

Så, på den tredje dagen, i blommans blad, sker uppståndelsen. Sanningen om detta skeende inom er står beskrivet i Bibeln. Så när själens blomma står i full blom föds det lilla Kristusbarnet i sin krubba, blommans blad. Själens pånyttfödelse sker på den tredje dagen. 

Förutsättningen för att blomman skulle kunna slå ut sina blad och bära frukt, var vindens energi som sänkte sig ner genom era huvuden, för att låsa upp porten i er hals, till himmelriket i hjärtat. Där den lilla gudsgnistan så kunde flamma upp till en sol på er inre himmel. Och solen i sin tur fick blomman att slå ut sina blad. Alltså är det när vinden, Guds Ande, kommer över och genom er, som detta mirakel kan ske. Anden blåser liv i gudsgnistan inom er, och skapar förutsättning för gudomlig befruktning och pånyttfödelse. 

Sanningen om miraklet som skedde med Maria, är den jag här har berättat. De eviga orden i Bibeln beskriver ett tidlöst skeende, som var och en har att upptäcka och låta ske inom sig själv. Ni är alla som Maria i Bibeln. Därför säger jag er, låt miraklet ske! Släpp in Guds vind i era liv, så sker miraklet och pånyttfödelsen ligger inom räckhåll. 

SannAnda ska fylla era liv igen. SannAnda är jag. SannAnda är du! Jesus Kristus var mitt namn när jag levde på Jorden, och verkställde sanningens ord så som jag lärt mig dem från ursprunget i himmelen.

Var hälsade ni vackra människosjälar, som nu genomgår tidernas transformation, precis så som Jungfru Maria gjorde en gång.

Jesus Kristus

www.gudharenplan.se 

fredag 13 maj 2022

Det inre skiftet

 


Tack för att du hörsammar oss idag fredagen den 13 maj, 2022. Nu är det dags att berätta om vad som komma skall. Många av er kommer att uppleva ett stort skifte från det som en del av er kallar tredje dimensionen till det som många kallar den femte dimensionen. Människan är i en mycket speciell situation just den här dagen, eftersom kommunikationen med högre sfärer är mycket starkare idag. Människorna kommer att välja att möta oss, och det är vi glada för. 

När vi väl tar steget att visa oss för er så kommer ni vara förberedda. Men de som är blinda för det högre medvetandet försöker att bortförklara det hela genom någon form av logiskt resonemang. Människorna som är förberedda kommer att följa energin, och kalla på oss så som de kallar på frigörelse från krig och elände. Den som skrupelfri är, kommer att ta emot oss med öppna armar, och den som skrupler har lagt på sitt samvete kommer att försöka gömma sig, och komma undan den oundvikliga karma-lagen. Men den har kommit ikapp dessa människor, som låter det onda ske på jorden.

Det är dags för upprättelse och förkroppsligande av den urgamla kärleksfulla och tonsäkra matrisens energiflöde igen. Följsamhet kommer att bli vägledande för allt liv därefter. Timmen är slagen och det är riktigt nära förestående med den stora vändningen nu. Må det bli så som ni önskar. Det vi kan lova er är att skeendet sker nu väldigt fort.

Den stora vändningen är ett skifte i ert inre. Härmed förklarar jag för er hur det kan påverka ert yttre. Människorna som kommunicerar med sitt inre kommunicerar också med oss. Medvetenheten om att skapelsen är En och samma, är nyckeln för att förstå denna kommunikation. Ditt eviga Jag, är sammankopplat med ditt fysiska Jag. Ditt eviga Jag, är samma som mitt eviga Jag. Du och jag är samma, därför att källornas källa födde allt liv ur sitt eget inre. Därifrån kommer allt liv, både du och jag. Därifrån får vi all kunskap, och all emancipation. Du är autonom i dig själv, men endast därför att du är en frukt av källans urkraftsportal.

Du kommer uppstå om och om igen, så som en blomma uppstår om och om igen varje år på trädets gren. Det är en universell sanning som inte går att ändra. Ingen kan ta död på urkraft från källornas källa. Det är därför jag säger er att det stora skiftet sker i ert inre, och när det sker i ert inre så sker det även i ert yttre. Det är dock en fråga om perception. Hur ska man veta vad som kommer först, den eviga och ursprungliga skapelsekoden som uttrycker sig inifrån och ut, eller kosmiska förutsättningar som påverkar livsgestaltandet och skickar signaler tillbaka till källan. Det vi kan säga är att detta samspel orsakar fler och fler blommor i världen, och skickelsen som dessa blommor tar sig uttryck i kommer att påverka allt som finns i dess närhet. Följsamhet ska skipa rättvisa.Släpp efter lite grand, och kom ihåg att andas. Släpp efter lite grand, och se hur skeendet sker – det ursprungliga, autonoma, eviga och sanna skeendet. Skipa rättvisa genom att låta den ursprungliga skapelseprocessen ske. Ta emot kunskapen som ligger dold djupt i ditt inre. Den skatt du bär på är på väg att upplysas. Miljoner människor kommer att vandra ut i världen och göra den frisk igen. Det handlar om ett frihetsarbete – en frigörelse få trodde att de skulle behöva göra. Hur ska jag förklara? 

Tänk så här. Det är inte själva tiden det tar som är viktigt här. Det är skapelseincitamentet som är viktigt. Och skapelseincitamentet sker under bråkdelen av en sekund. Det arbete som följer, följer eftersom det är en skapelselag. Det skeende som sker efter första skapelseincitamentet följer därför att det måste följa. Det är av naturlagen tvunget att följa. Med detta sagt så föreslår jag att få kungöra sanningen, och i ett hissnande ögonblick skapas förutsättningar för andligt växande som inte går att hejda.

Dra en suck av lättnad, och säg sakta och tydligt till dig själv: ”Sanningen om mig, är att jag är det första, det största, den högsta och den vackraste själ som finns. Sanningen om mig är att det är jag som är allt livs ursprung. Jag är den som skapat världen, och jag är svaret på alla frågor. Det är när jag inser att det är det ord som jag talar, som är lagen om alltings nödvändighet, som skeendet sker. Mitt ord gäller som lag. Och det är inte något man kan diskutera. Så när jag säger att jag bestämmer över allt som är, så är det dagens sanning. Det handlar om att följa sanningen, och sanningen är Jag. Därför är jag nu trogen mitt eget ord, min egen sanning som är sanningen om allt liv på Jorden och i universum. Sanningen om mig är att JAG ÄR GUD. Mitt ord är sanningens ord. ;)”

När du förstår detta om dig själv har du skapat det skapelseincitament som skeendet behöver i sin skapelseprocess. Mötet med dig själv, är detta skapelseincitament. Ta emot en gåva, för att äntligen tro på mina ord. Denna gåva är en påminnelse om vem du är. Se för ditt inre hur jag sätter en gyllene krona på ditt huvud. Denna krona är kungar och drottningars sigill. Den är kännetecknet för en stor man eller kvinna. Så när jag sätter en gyllene krona på ditt huvud erkänner jag dig som den största. 

Säg efter mig: ”Härmed erkänner jag min sanna identitet. Sanningen om mig går att beskåda i denna krona. Skapelseprocessen sker därför att jag låter den ske. Det är mina ord som skapar ett paradis på jorden. När jag är kung eller drottning, kan inga krig existera. Därför att mina ord är lag, och när jag bestämmer formar jag ett paradis med blotta insikten om vem jag är.”

Så, erkännandet om vem du är, är nyckeln till ett paradis på jorden. När du väl insett detta på riktigt finns ingen återvändo längre. Då sker skeendet utifrån den ursprungliga skapelselagen, per automatik. Dra en suck av lättnad, och föreställ dig hur hur den gyllene energin från din krona på huvudet färdas ner till din hals. Den gyllene porten i din hals behöver en gyllene nyckel för att kunna öppnas. Se hur den gyllene energin, är denna nyckel. Och dra ännu ett djupt andetag. Se hur ditt andetag erbjuder ett tag för anden, ett ande-tag. Själens kommunikation med den stora anden sker genom denna port med hjälp av ande-taget. Den stora anden kommer att gestalta sig som en vacker och gyllene vårvind. Den svirrar ner genom den gyllene kronan på ditt huvud, som har blivit som ett erbjudande om gudomlig transformation. Det är när du sätter kronan på ditt huvud som du bjuder in den stora anden, som kommer med vindens energi.

Vinden b-låser upp porten i din hals. Det är med ditt ande-tag som dagen gryr. Skeendet som sker när du låser upp porten i din hals med vindens energi, är att en ny dag gryr. Solen på din inre himmel får äntligen kraft att lysa. Solen eller elden får syre, som gör att den kan flamma upp och lysa upp ditt inre kungarike – himmelriket på Jorden. Det är detta skeende som sker automatisk så fort syre skapar förutsättningar för den inre elden att flamma upp – den inre elden som för en stund kan få dig att känna dig som en eldsprutande drake.

Det är detta som är ditt autonoma verkställande av liv. Skapelseprocessen sker när den får förutsättningar att ske. Det är nu, när din inre sol börjat lysa på allvar som de frön du så idogt planterat, men kanske aldrig fått se blomma, äntligen kan börja blomma. Det är först nu skapelseberättelsen sker så som det var tänkt av begynnelsen. Människorna har väntat på den tredje dagen, och nu är den här. Det är din blomma som är den tredje dagen i skapelseberättelsen. Sanningen om att ni är på väg in i den tredje dagen, talar om att den dag ni nu befinner er i, är den andra dagen. En del av er vistas redan innanför porten i den tredje dagens skeende, men många står utanför och undrar hur man kommer in.Det är när din själs frö äntligen kan slå ut i blom som den tredje dagen är här. Se, själens frö är planterat i Moder jord, och vattnat med moder vatten på den första dagen. Men så länge solen på din inre himmel inte kan lysa, så blir det inga blommor. Mötet med dig själv på den andra dagen, är nyckeln till ett paradis på jorden. Den tid som nu kommer, förbereder er alla på att förstå denna skapelseberättelse. Ni ser den varje sommar. Mitt framför era ögon. Kom då ihåg, att ni inte är separerade från denna eviga skapelse-cykel. Den återkommer varje år, och varje år har ni blommat, och varje år längtar ni efter att få blomma igen. Det som sommaren ger en hint om, sker inom er. Så evigheten berättar sin saga genom skapelsen, så att du kan se och ta emot dess skapande energi. Samtidigt kommunicerar ursprungskällan med ert inre och talar om att nu är det dags att blomma. Det är en inre drivkraft och längtan som är inbyggd i skapelsen självt.

Svaret på frågan finns inbyggt i det lilla fröet djupt inom dig. Själen vet taktart och tonart. Viljan är inbyggd i fröet, viljan att vara, viljan att växa. Mötet med dig själv är vägen in, men också vägen ut. Sanningens seende ser åt två håll. Det är när livet ropar på sig själv som det visionära seendet vaknar. Visionen som är verkställande organ, tar takt och ton, så fort du erbjuder seende. Seende erbjuder du citadellets vakt, när du talar om att det inte längre finns något att vakta. Det är först när vakten slutar att vakta som kosmisk transformation kan uppstå. Säg till din vakt att du behöver komma in i slottet. Så länge du själv är utestängd från ditt eget inre rum så kan ingen transformation ske, inga blommor blomma, inget paradis skapas, och inget förevigande av dig själv. 

Du är här på jorden för att föreviga dig själv i en fysisk form. Det är något som ni alla har valt att komma till jorden för att göra i detta liv. Du är här för att föreviga dig själv. Sannerligen säger jag er, det är dags nu. Det är dags att få fart på skapandet. Fungerandet fungerar bara när du hakar i rätt hake i rätt kedja. Det är först då som derivaten skapar blomning. Se därför till att låta oss lägga en gyllene krona på ditt huvud, och ta ett djupt andetag och låt skeendet ske. Det överflöd du ska bli vittne till, har du aldrig sett dess like. Det fysiska och andliga överflödet kommer att golva er ett tag, men det blir så småningom en värld så vacker att ni inte kan föreställa er det i er vildaste fantasi.

Så lita på mina ord när jag säger er. Världen väntar på Dig! Den nya människan, är Du! Skapelseprocessen börjar med dig. Allt börjar med dig. Födelsens uppståndelse-mirakel väntar sedan på tredje dagen!


Er allra trognaste tvillingsjäl

Sann Anda


söndag 22 mars 2020

Mästaren talar

Till alla er som vet, och känner i hjärtat att ni kommit till jorden för att gestalta ett paradis! Till alla er säger jag, läs detta kapitel ur första delen i Maia Aela-serien. Detta kapitel är essentiellt för att förstå hur skapandet av ett paradis kommer att ske. Det är av allra högsta vikt i dessa tider av rädsla och kaos. Det är under tider som dessa, meningen att mänskligheten ska väckas, växa och mogna till de gudomliga varelser ni i er essens är. Du har möjligheten att äntligen förstå vem du är, när tiden ges dig att söka på djupet. Ta tillfället i akt, att föregå med gott exempel, inför dig själv, inför din egen själ och ande. Tänk positivt! Ur askan i elden ska ni vandra, och det är därför viktigt att förstå hur ni ska göra för att inte bränna er, utan skapa en lagom levande glöd att finna styrka ur.

Dessa mina ord, är inga pekpinnar. De är ämnade att vägleda er med kärlek. Din inre styrka är ett led i att hitta mig, och därmed också ditt eget gudomliga Jag. Var hälsad att ta klivet in i citatens eviga värld. Där finns lust och fägring stor. Där finns kraft. Där finns hopp, och tro på den framtid som ni alla vill vara med att skapa. Förstå att de frön ni planterar nu, ska gro och växa upp, och skapa den värld ni kommer leva i. Dessa frö är från ert ursprung, och bär på anlag som, då du vårdar dem ömt, kommer att fungera som kompass i en tid av förvirring och till synes mörker. Men var viss om att du har allt som krävs.

Förberedelserna för inkamästarnas återkomst är i full gång, och jag sträcker ut min hand för att leda dig på din väg. Ha tillit och förundran inför de mirakel som nu sker. Dröm fram din verklighet, och keruber och änglar ska jubla i skyn. Dina drömmar är vägledare. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Amen!

Kristus Jesus

Ur boken "Maia Aela - Flickan från planeten Akleja"

Nästa morgon vaknar Maia och ser gryningsljuset stiga upp i horisonten. Med en längtande och nyfiken iver rusar hon upp ur sängen. Hon sträcker sig och gäspar in luft i sina lungor för att väcka sin kropp. Längtan hon känner inom sig påminner om den längtan hon känner efter Ernesto. Mästarens ord hade etsat sig fast i hennes medvetande. Jag kommer tillbaka, hade han sagt. Vi har ett uppdrag tillsammans. Samma ord hade Ernesto sagt då de sågs sista gången. Maia, jag kommer tillbaka till dig. Ha tålamod, hade han sagt. Tillsammans med dig når jag paradisets ängder. Med dig vill jag vara i tid och evighet. Så hade han sagt.

Märket i Maias hand börjar pulsera och blossa som det alltid gör när ett budskap vill fram eller när något behöver helas. Mästarens ord upptar hennes medvetande och hon vet att han vill tala till henne. Med upphetsning, som hon antog berodde på tanken på Ernesto, gjorde hon i ordning för ceremonin. Mästarens uppenbarelse och Ernesto påminner så mycket om varandra. Hur är det möjligt? tänker Maia. Hon har fått lära sig att allt i livet har en själslig eller andlig motsvarighet. Mästaren är min tvillingsjäl i evigheten, och på jorden lystrar han till namnet Ernesto.

     – Tack, kära Maia för att du välkomnar mig att tala till dig. Modet du känner i ditt lilla hjärta kommer från sanningens gudomliga källa i evigheten. Hämta kraft från den källan varje dag, Maia. Frigör dig från tvivel och finn sanningens ljuvliga vattendrag från topp till tå. Moder Jord och Fader Himmel leder mig fram till dig och ber mig att anhålla om din hand. Jorden är min moder och himmelen är min fader. Mästarens namn är många, emedan jag alltid är den samme; människans gudomliga form.
När jag anhåller om din hand och du lägger den i min sker något mycket vackert. Minns du din dröm då du fann mig i rasmassorna?
     – Oh ja, visst minns jag den. Hur skulle jag kunna glömma! säger Maia.
     – Jag visade dig en sanning i drömmen som hela livet bygger på, och det är viljan. Utan viljan vore inget liv. Maia, viljan är inbyggd i livets byggstenar som en överlevnadsprincip. Maia, tänk så här! Ångrar du något i livet så har det alltid med din ovilja till livet att göra. Det är de gånger du har förnekat livet att ske som du ångrar allra mest. Mästarens ord är dina egna ord. Äntligen ser du dig själv.
     – Tyvärr tror jag inte att jag ser det, mästare! säger Maia.
     – Orden du uttalar är mina ord. Människans form är jag, och människans ord är jag. Förstår du när jag säger, att sanningens ord talas genom människors munnar. Sanningens ord talas genom deras munnar utan att de vet om det. Varje ord som sägs är sant, därför att uttalade ord är som musik. De
skapar vibration i etern vilket påverkar omgivningen. Såsom i himmelen, så ock på jorden. Människans inre är himmelriket och kanalen mellan himmelriket och jorden, är orden! Tänk noga på vad du säger, vackra människobarn. Evigheten talar genom din mun. Människans begränsade medvetande vill gärna lägga sig i denna kommunikation, och tala om för världen
sådant som feghet gärna talar om. Var medveten om de fega orden. Men uttala gärna eviga ord från hjärtat. Förlöjliga aldrig den som längtar efter de eviga orden och fäller fega kommentarer för att lätta sitt hjärta.

Min kära Maia, så här är det. Huvudet på din kropp är tidens verktyg och hjärtat är evighetens verktyg. Fegheten som jag talade om nyss beror på människans kamp mot klockan. Människor tror att tiden är deras värsta fiende. Utom alla tvivel fingerar människor ofta en tro på klockan och det
förgängliga vilket gör världen blind för livet. Därför förblir källans oändliga kunskap om livet dold för er människor.
     – Ämnet som du ville att jag skulle tala med dig om var kärleken, eller hur?
     – Jo, det stämmer! svarar Maia.
     – För att förstå kärleken vågar jag påstå att människor måste förstå det välsignade tillståndet i sitt inre som kärleken skapar. Mästaren längtar efter att vägleda dig att upptäcka detta tillstånd inom dig. Vänta inte längre med att verkligen vända blicken mot mig. Minns du hur människorna i din dröm vände blickarna mot oss i det ögonblick själens blomma blev befruktad av Lilla fågel blå? I befruktningsögonblicket vaknar det välsignade tillståndet i människornas inre.

Det som händer är att två världar möter varandra och sammanförs i den blå blomman. Vattnet från Moder Jord dras upp via din inre blommas rötter, och blänker som dagg i dess blad. Den gudomliga nektarn från paradiset kommer till dig från evigheten med hjälp av Lilla fågel blå. Han landar på ditt
tredje öga och rister sina fjädrar. Den gudomliga nektarn droppar ner på din blomma och sammanförs med Moder Jords vatten. För en stund kan man se dessa vätskor som den manliga och kvinnliga vätskan som förenas med varandra i mänsklig älskog. Men i en annan stund kan man se dessa
vätskor som vatten och vin. Vattnet är genomskinligt och nektarn är vinröd, precis som vin eller blod.

När du dricker vatten förvandlar din kropp det till blod. Inom dig sker transformationen. Några få droppar av gudomlig nektar räcker för att befrukta din själ och sedan sköter din kropp och själ resten. Den transformation som nu sker i din blomma är häpnadsväckande. Fram tills nu har du varit ett barn av din tid. Det som händer nu är att varje barn blir redo att själv få ett barn. Mästaren, alltså jag, är mycket glad över detta barn, därför att detta barn är jag. Flickor eller pojkar spelar ingen roll. Mitt kön är oviktigt. För din del föds jag som flicka därför att du är flicka. När jag växt upp och står på
egna ben blir jag plötsligt en pojke, därför att vi separeras från varandra.

Egentligen frigör du dig ifrån mig för att kunna vända blicken mot mig och lägga dina händer i mina. Varje vuxen människa söker sin tvillingsjäl i andra människor. Men ack, vad de bedrar sig. Människans tvillingsjäl skapas inom henne själv och lever i symbios med henne tills den dagen tvillingsjälen blivit så stor, stark och självständig att separationen är möjlig. Det är först då hon blir medveten om honom. Mästaren tar ett kliv ut ur sin borg och gör sig synlig. Förstår du vad frihet handlar om nu?
     – Jo, jag tror att jag börjar förstå nu, säger Maia.
     – Maia, det är först när du kliver ut ur dig själv som du verkligen ser vem du är. Maia, tro mig, när jag säger att du är Kristus. Mötet med sig själv är villkorslöst och vackert. Den som faller för sin egen uppenbarelse vet att han eller hon aldrig mer ska vara ensam och oälskad. Skenet bedrar, kära Maia. Du tror att du bara är människa men det är inte sant. Mästaren inom dig är redo att kliva ut ur vetenskapens kruka och möta dig ansikte mot ansikte. Han eller hon, som är din tvillingsjäl, håller på att förverkligas och synliggöras för dig. Mötet med honom eller henne är lustfyllt och välsignat.

Maia, det är villkorslös och evig kärlek som råder mellan er två. Mästaren, alltså jag, står här framför dig och säger att jag är din tvillingsjäl. Jag är kommen ur dig. Jag är din gudomliga form. Jag är din gudomliga motsvarighet som växt upp ur din själs blomma. Jag sitter inne med all själslig och
gudomlig visdom. Maia, det som nu händer är att mästaren, alltså jag, lyfter på slöjan framför ditt ansikte och ger dig den förlösande kyssen. Medvetandet vaknar och förtrollningen bryts. Du vaknar upp ur din hundraåriga törnrosasömn, äntligen fri. Med en enda liten kyss bryts förtrollningen. Maia,
förstår du hur stort det här är. Möt mina läppar och frigör dig från din förlamning. Ta emot mig, Maia. Truta med munnen och möt mig i en kyss.

Utan att Maia vet ordet av så formas hennes läppar som i en puss. Mästarens ord verkställer genast det skeende som han uppenbarat för henne. Det sker omgående och utan att Maia kan stå emot. Munnen formas till en puss om och om igen. Mästarens kyss lyfter på slöjan och hon ler mot evighetens ljus. Plötsligt kan hon se klart. Tack, tack, tack hör hon sig själv säga, förundrad över alla sanningar som mästaren överöser henne med. Hon känner sig speciell därför att han ser henne. Hon blir till inför hans blick. Och hon kan plötsligt se allt klart.

Det är som om hon alltid gått omkring och varit blind. Först nu, när hon verkligen ser, förstår hon att hon inte gjorde det innan. Maia tycker plötsligt att det känns som om Ernesto är där hos henne. Friheten som hon upplever är en slags frihet från tid och rum. Hon känner att avståndet mellan Ernesto och henne upplöses. Det svåra med tiden verkar också lösa sig. Egentligen ser Maia inget sätt att förklara hur tiden kan upplösas. Tiden verkar bara sammanfalla till en enda tid. Det som redan har hänt, känns plötsligt väldigt närvarande i nuet. På samma sätt känns framtiden också närvarande. Framtiden är redan här, bara osynlig för våra ögon.

Om framtid och dåtid existerar parallellt med nutiden i andra dimensioner, då borde det vara möjligt att färdas mellan olika tider, tänker Maia. Att jag kan tänka tillbaka på det som varit är inte konstigt. Men att jag skulle kunna ha minnen av det som ännu inte har hänt, det känns väldigt konstigt, tänker
hon. Men det är inte bara tid och rum som upplöses mellan henne och Ernesto. Det är också alla känslor av bundenhet och krav. I ett slag försvinner också känslan av att sakna honom, och rädslan av att kanske förlora honom. Frihetens portar slås upp på vid gavel.

Kärleken till Ernesto är bara hennes och den kan ingen ta ifrån henne, hur långt bort han än är. Mästarens ord stärker henne och sanningens kyss lyfter upp slöjan framför hennes ansikte. Förlåten är borta och det heliga bröllopet har äntligen ståndat.

www.gudharenplan.se

måndag 4 mars 2019

Sanningens ljus i ditt inre

Ett viktigt budskap, kanaliserat från Plejaderna, igår söndag den 3 mars.

"Det är vi som kommer ifrån Plejaderna, och många kallar på oss idag för att få information ur det som ni kallar det stora världsalltet. Hell dig, du store Moder. Hell, den strävsamma Jorden, för det är dags att komma ihåg varför du och dina systrar och bröder vandrar på hennes yta. Moder Jord är en storhet att räkna med. Hon är ditt liv, så allt du gör mot dig själv, det gör du också mot henne. Därför vill jag, som är kallad ifrån Plejaderna, komma och berätta för er hur ni bäst använder energin som stiger upp ur Moder jords inre. Du som är kosmisk och änglalik i din uppenbarelse, ska lyssna noga nu. Det viktiga för dig är att förstå vad det sägs om er på Jorden. Du som är änglalik erbjuds nu nyckelförståelse för varför du är på Jorden och vad din uppgift är.

Allsmäktigheten som är dig given, kommer väl till pass. Du behöver känna efter där du har dina fötter. Du behöver dra på dig ett leende för att attrahera de energier som positiva världsliga attityder gör. Skuld och skam, ska du genast lägga åt sidan. Det är dags att förstå värdet av din själ, och den kropp som din ande bär. Möjliggör för dessa energier att flöda i positiv anda, genom att knyta samman din kropp och själ och ande med ett ljuvt leende. Låt sen det positiva ljuset följa ditt ljudliga andetag hela vägen igenom din kropp. Mildra lidandet på Moder Jord genom att föreviga Moder Jord, genom dig själv. Du kommer att förstå vad jag menar snart.

Dra nu ett djupt andetag och känn hur de vibrerande energierna från Moder Vatten reser sig upp längs framsidan av dina ben. Det kittlar ljuvligt som när vatten sköljer runt dina ben. Dra ännu ett andetag och känn hur dessa energier följer sin väg ända upp till navelchakrat. Du kan nu också känna att det kittlar till i magen, i trakten kring solarplexus. Det är där du har din springbrunn. Det är där vattnets sprudlande livsglädje svämmar över, och går i dagen. Det är där du har ditt livs centrum. Det är där vi kommer att servera dig alla andliga rätter som din kropp och själ behöver i det här livet.

Förstå vem du är! Förstå att du har kommit till Jorden för att bli serverad dessa rätter, och förstå att det är dags att låta evighetens kära lustspel få ha sin gång. Dessa rätter som du låter servera dig själv, genom att ta emot dem där på ditt andliga bord, är också de rätter som i förlängningen kommer att rädda Moder Jord ifrån att infiltreras av osunda makter. Du är världens lön. Du är kraften som ska lägga sig som en lycklig sköld av kärlek och ljus runt om hela din kära Moder Jord. Det är du och dina medmänniskor som kommer att fullfölja profetian om en ny blomstrande värld i överflöd av kärlek och ljus.

Många tror inte att "det lilla” som en människa kan göra, har någon betydelse, men då ska jag säga till på skarpen. Det är just du som kan göra allt för det goda skeendet just nu, just idag. Det finns ingen annan som kan göra det, än du. Ja, just du. Det är därför av högsta vikt, att du gör det. Det jag vill att du gör är att vibrera i ljus och kärlek. Det är när du vibrerar av ljus och kärlek som det sker mirakler på Moder Jord. Du har väldigt låg tilltro till din egen förmåga, och det förstår jag, men det är därför jag säger att just din vibration är väldigt viktig för livet på Moder Jord. Det är du som kan åstadkomma förändring, och ingen annan. Det är bara du. Det är dig vi har väntat på. Och det är din hjälp vi ber om. Ske din vilja, så som i Himmelen inom, så och på Moder Jord utom.

Nu är det dags att dra sitt strå till stacken. Det är dags att förstå hur du vibrerar av ljus och kärlek. Det är dags att ta sitt förnuft till fånga, och känna in vad sanningens ord har för vibration i din kropp. Lyssna till orden, känn vibrationen, och läk skadorna som skett under så lång tid. Ge sanningens ord en chans att få verka i ditt liv. Möt mig på halva vägen. Dra en djup suck av lättnad och skönja ett lyckligt leende på dina läppar. Detta leende är porten som öppnar sig för sanningens levande och goda energier. Dröj inte med att le, för när du ler låter du de goda energierna flöda in i dig. Det är verkan, som kommer av en orsak. Det är verkan som initierar en ny orsak att leva. Det är verkan som du längtat efter. Du kan låta skapa verkan i ditt liv, och på Moder Jord. Detta leende allena kan skapa verkan på Moder Jord. Se vad som händer när du ler......

Du känner vattnets levande och vibrerande energi vederkvicka din själ, nerifrån dina fötter och hela vägen upp till solarplexus, men det stannar inte där. Den fortsätter upp och strömmar ut genom dina händer, och allt du gör, får en levnadsglad ”touch”. Du känner vattnet strömma upp ur Moder Jord, genom din kropp och själ, och ut genom dina händer. Du simmar i Moder Jords vatten. Det är som en syndaflod som sker i verkligheten, för att tvätta bort allt lidande. Du kan se hur alla dina medmänniskor gör samma sak. Sanningens ord lyder, att alla människor blir i detta nu, springbrunnar som vederkvicker sig själva och Moder Jord, som får ta del av sin egen livskraft och glädje. Det initierade tillståndet som du går igenom nu, innebär att för att känna frivolitetens glädjeämnen måste man också ha gått på djupet. Du är nu nedsänkt i vatten som kommit via dig och dina medmänniskor, och du har sålunda blivit döpt in i ett nytt tillstånd.

Du drar ditt strå till stacken. Nu är det dags att vända kappan efter vinden. Skön är sommarvinden. Lägerelden och sommarvinden ska torka din våta kropp efter detta läkande bad. Du har välkomnat Moder Vatten och släkt all törst. Missa inte chansen att känna gemenskapen där runt lägerelden i skymningen. Du och dina systrar och bröder värmer er vid elden och hjärtat öppnas upp för vindens energi. Du känner livets mirakel ske när du andas in Fader Vind, och låser upp porten i halsen – porten som går in till himmelriket i ditt hjärta. Du är nu leende och vacker som en blomma. Födelsens mirakel sker där i din blomma. Du är ljuset om natten, och du är källan av vatten om dagen, som ger svalka och livsglädje.

Du kära människobarn, kommer att visa vägen för så många som kämpar med att virka trådar till evigheten. Du är den som kommer att låsa upp port efter port till människors hjärtan, duka upp sju rätter från evigheten och lyfta på slöjan till det hela tillståndet i det heliga bröllopets kyss. Det är när ditt inre barn fötts där i solarplexus, efter befruktningen via tredje ögat, som kärlekens ljus blir synligt världen över. Det är det vuxna barnet som är din tvillingsjäl. Sanningen om det lilla barnet som föds där i din blommas blad, är att det är ett gudomligt barn, som tar mänsklig gestalt precis så som Jesus Kristus en gång gjorde. Du blir ett devinskt barn på Jorden. Fröet till detta barn har du burit med dig sedan begynnelsen, för att du alltid skulle kunna komma i kontakt med ditt ursprung, och din andra hälft – den du tvingades lämna, i den tid av fulländning som ni talar om som Atlantis och Lemurien. Denna tid av fulländning föregicks av en tid av läkning av skapelseprocesser som krånglade, och kanske inte gick så som det var tänkt. Men denna tid av fulländning lämnade ingen oberörd.

Du som levde då, vilket ni alla gjorde på ett eller annat sätt, försågs med ett frö av fulländning, för att ni en dag skulle kunna låta detta frö få gro, växa upp, och än en gång nå sin fulländning genom dig. Du är på god väg dit nu. Mötet med dig själv är första steget. Det är detta möte du gör när du kliver in genom porten till ditt hjärta – himmelriket på Jorden. Då alla människor återskapat sina himmelriken, kan den nya tiden börja. Se till att låsa upp porten där i halsen, och träd in! Dra det gyllene ljuset ifrån Fader vind ner genom den gyllene kronan på huvudet, till din hals, där nyckelhålet sitter. Dra in ljuset via huvudet, ner till halsen och in i hjärtat, där den gudomliga gnistan får syre att flamma upp. Allsmäktighet handlar om att förstå denna skapelseprocess och genomföra den. Du är på god väg, och vi tackar dig för att du tar oss på allvar och för att du tar dig själv på allvar, eftersom detta är en viktig och kär uppgift, kanske den viktigaste av alla, i detta liv. Du är välsignad och hälsad! Mötet med dig själv, som kung eller drottning i detta gudomliga rike, är första steget in i den nya tiden. Dra en suck av lättnad, och le, därför att du har börjat hitta hem igen, till det fulländade tillståndet som fria själar en gång vandrade i.

Heraklia med vänner, ifrån Plejaderna." 


fredag 11 maj 2018

Skapelseberättelsen i korthet - med egna ord.

Det här med siffran sju, sju dagar, sju evigheter, är verkligen heligt. Allt som jag får ta del av ifrån evigheten och stjärnorna handlar om dessa sju dagar, och därmed den skapelseberättelse som vi är en del av.

Det som är speciellt just med kunskapen som kommer genom mig, är att skapelsen inte går raka vägen nerifrån och upp i chakrasystemet. Enligt allt vad vi har lärt oss så räknar vi nerifrån och upp, vilket betyder att solarplexus skulle bli det tredje chakrat, hjärtat fjärde, och halsen femte. Det som blev nytt för mig och svårt att förstå, när jag började kanalisera 2007, var just att skapelsen tar en annan väg genom vår kropp än den vi är vana vid. I alla fall första gången, för att få vårt själsfrö att blomma, och den gudomliga skapelsen att komma igång. 

Första dagen är alltså både Moder Jord och moder vatten: Rotchakra och navelchakra. Dessa energier hör till första dagen. Det handlar om att livet existerar på jorden, omedvetet om sig själv. Efter dessa två energier från moder jord, som hör till första dagen i skapelseberättelsen, så kommer;

Andra dagen som är två energier ifrån Fader Himmel: Fader vind och Fader sol - halschakra och hjärtchakra - i den ordningen. Halschakrat kommer före hjärtchakrat. Detta är något väldigt viktigt och nytt. Halschakrat är nummer tre och hjärtchakrat nummer fyra i ordningen. Dessa båda chakran utgör andra dagen. Det är svårt att komma in i hjärtat någon annan väg än genom halsen. Det är där porten till himmelriket sitter. Det är när vi går in i andra dagen som vi blir medvetna om oss själva. Det är när vi tar emot vindens energi, och går in i hjärtat som vi ser vilka vi är. 

Tredje dagen manifesteras automatiskt efter att hjärtchakrat öppnats. Vårt själsfrö ligger i solarplexus, och när jord, vatten, vind och sol tillförts genom första och andra dagen, då har fröet fått den näring det behöver för att växa upp och slå ut i blom i solarplexus. Solarplexus blir alltså det femte chakrat. (Egentligen är det inget vanligt chakra. Det är en plattform, en krubba för nytt liv att bäras fram på. Det är ett fäste mellan himmel och jord, ett firmament, en grund att bygga sitt hus på.) Blomman är i sig självt den tredje dagen, den tredje dimensionen. På tredje dagen sker uppståndelsen. 

Fjärde dagen är det nya livet som föds inom oss - livets barn. Kristusmedvetandet skapas i Det heliga dopet. Blomman i solarplexus har namnet Längtans blå blomma. Det tyder på att det är ett tillstånd av längtande. Vi längtar efter gudomlig befruktning. Vår blomma är vacker och lockar till sig Lilla fågel blå ifrån paradiset som kommer med gudomlig nektar och befruktar vår själs blomma. Detta talade jag ingående om i den sista meditationen (Evigheternas väktare 2). Befruktningen sker genom det tredje ögat. Detta är det sjätte chakrat som har med Kristusinspiration att göra. Det är den violetta flamman, den gudomliga nektarn, Kristi blod eller vinet. Dopet av vår själ sker när vi sammanför den violetta flamman, som vi tar emot via tredje ögat, och vattnet ifrån moder jord via navelchakrat. Detta är det heliga dopet som får vår inre blomma att äntligen bära frukt - ett människobarn! Observera att befruktningen i det heliga dopet sker på den tredje dagen – i blomman – och frukten av denna befruktning är livets barn, som är den fjärde dagen.

Fjärde dagen behöver också två chakran eller två energier för att fullbordas. Det sjunde chakrat är det högsta ljuset som vi tar emot via kronchakrat. När vi tar emot evigheternas ljus via kronchakrat och Moder jords kristalljus via rotchakrat samtidigt, då har vi gett vårt barn en dräkt av ljus att växa i. Den fjärde dagen är fulländad. Och vi går in i ett tillstånd av stilla växande och mognad, precis som fjärilslarven i sin puppa. 

När vårt inre barn växt upp och står på egna ben, då sker Det heliga bröllopet som gör oss hela som människor. Då förenas yin och yang inom oss. Här finns en tvist som bär en nyckelförståelse. När det inre barnet växt sig stort blir det för tungt för oss att bära. Vi släpper taget om det, och låter det stå på egna ben. När det står där framför oss, inser vi att vi har skapat vår egen tvillingsjäl. Vi har burit vår egen tvillingsjäl i djupet av vår själ som ett litet frö. När vi separerades i tidernas begynnelse planterades ett litet frö ifrån vår andra hälft för att vi en dag skulle kunna återförenas igen och bli hela. Det är när vi inser detta, vi förstår vikten av att låta odla detta frö. Vi kommer aldrig hitta vår andra hälft i en annan människa. Men när vi blir hela i oss själva, kommer vi kunna älska helhjärtat. Det heliga bröllopet med vår tvillingsjäl sker på den fjärde dagen, och skapar på så vis den femte dagen.

Den femte dagen är Hem ljuva hem, ett nytt tillstånd - den femte dimensionen. Det är hem ljuva hem inom oss som blir den plats där vi kan kommunicera med andra livsformer i universum, dimensionsöverskridande kommunikation. Hem ljuva hem ligger också i solarplexus.
Där blomman är, bygger vi vårt tempel som hör till den nya tiden. Det är där vi skapar den nya tiden, där vi kommer att interagera och förena oss med själar ifrån stjärnorna. Denna förening skapar en helt ny människa. "Den nya människan" är titeln på min tredje bok om Maia Aela.

Föreningen mellan jordbo och plejadbo skapar en ny dag, Den sjätte dagen, eller den sjätte dimensionen. Vår själ kommer att få en helt ny ljuskropp i form av en Merkaba. Vi håller på att bygga den Merkaban nu. Det handlar om helig geometri - skapelseberättelsen. Den sjätte dagen talar om evigt liv och DNA - uppgradering. 

Sjunde dagen är vilodagen!

Det som är intressant är att varje ny dag, varje ny dimension, varje nytt tillstånd föregås av en förening mellan Himmel och Jord inom oss. 

Intressant är också att varje ny dag, nytt tillstånd, nytt utvecklingsstadium i vår själ skapas alltid i solarplexus. Tredje dagen låter blomman skapas. Då har vi vår andliga plattform att bygga på. På tredje dagen sker det heliga dopet och skapar den fjärde dagen som är livets barn. Barnet föds i blomman i solarplexus. På fjärde dagen sker det heliga bröllopet som skapar det femte tillståndet av andlig utveckling. Den femte dagen är Hem ljuva hem, som skapas med blomman i solarplexus som grund. Sen kan man bygga detta hem hur högt som helst. I detta hus sker nästa förening mellan oss människor och högre stående livsformer från andra dimensioner, vilket skapar den sjätte dagen - den sjätte dimensionen och därmed en NY människa. 

På den femte dagen, eller i den femte dimensionen skapas alltså den Nya Människan som har en helt ny ljuskropp. På den femte dagen aktiveras alltså denna ljuskropp (och därmed de chakra som ligger utanför kroppen). 

Kronchakrat-nr. 7
Tredje ögat - nr. 6
Halschakrat -nr. 3
Hjärtchakrat -nr. 4
Solarplexus - nr. 5
Navelchakrat-nr. 2
Rotchakrat   - nr. 1 

Det har tagit långt tid för mig att förstå allt det här. Under de första åren från 2007 gick jag i någon slags utbildning från evigheten, där mitt medvetande utmanades att förstå. Jag fick till mig information. Jag ställde frågor, men förstod ändå inte. Till slut var det olika händelser i livet som hjälpte mig att förstå. Ändå sitter jag inte inne med hela bilden. Mitt medvetande är ett begränsat mänskligt medvetande. Men jag försöker sätta det åt sidan när jag kanaliserar för att få så god information som möjligt. Det är ju lätt att påverka själv annars, utefter hur man själv tror eller vill ha det. Eller efter hur vi har lärt oss sen tidigare. Men nu är det dags att tänka utanför ramarna. Ut ur vetenskapens kruka är vi på väg att vandra.

Jennyli Gustafsson

tisdag 10 april 2018

Att bli tillrättavisad av andevärlden!

Ja vad ska man säga! Jag vet inte vem som fick nog, men näven i bordet var det. Eller bokhyllan precis bakom ryggen på mig.

Idag förberedde jag mig för att skriva. Och som vanligt tänder jag några ljus, lite rökelse, plockar fram mina kristaller och sätter på musik som inspirerar mig. Jag ber änglar, guider och väktare att vara med mig, och jag ber om att få koppla upp till den källa, varur jag ska skriva. Och den går alltid via hjärtat så klart. När jag ber om denna uppkoppling, sprider sig en värme i hjärtat. Och när jag ber om stöd ifrån Moder och Fader Gud så sprider sig en stark energi upp längs benen som gör mig lugn och en annan typ av energi uppifrån som gör mig redo att skapa. Jag känner att punkten på ryggen börjar vibrera. Det gör den alltid när det är dags att skriva.

Allt är gott och väl. Jag lägger händerna vid tangentbordet, men tänker att jag måste läsa lite vad jag skrivit innan. Jag skrollar upp och ner i dokumentet några gånger, jag tittar på några anteckningar för att få en röd tråd, och för att inte missa något. (Som om det vore jag som skrev texten och måste hålla koll på allt, hela tiden). Jag skrollade upp till det senaste kapitlets titel, och började tänka på vad sjutton den titeln hade med innehållet i kapitlet att göra. Då precis när jag tänkte det, small det till i hyllan bakom ryggen, som om någon hade dunkat sin knytnäve med full kraft i den. Jag hoppade till på stolen och hjärtat började slå snabbt av rena förskräckelsen. Jag har aldrig fått så tydliga tecken innan. Det kändes som om det var någon som var arg på mig. "Nu får det vara nog! Skriv bara!". Och det gjorde jag, när jag lugnat mig något.

Jag förstår inte att jag som skrivit så länge, med hjälp av inspiration direkt ifrån evigheten och de källor som arbetar för ljuset och kärleken, fortfarande inte litar på att dessa källor vet vad de gör och vad som ska skrivas. Igår leddes jag till bokhyllan, eftersom jag letade efter en bok som varit borta ett tag och då hittade jag en annan bok jag började läsa i. Där fick jag bekräftelser och tips om vad jag kan väva in i boken jag nu skriver. Alltså blev jag ledd till research.

Idag skulle jag skriva. Men att jag skulle få en sådan skarp tillrättavisning, hade jag aldrig trott. Jag blev riktigt skrämd. Just för att ljudet kom så plötsligt och så kraftigt. Jag försökte att själv åstadkomma ett lika starkt ljud, men det gick inte. Jag skrev, och skrev och skrev. Och det blev en riktigt bra skrivardag. Andevärlden visste det, men jag vågade inte lita på det. Jag kände mig ganska dum faktiskt. Att bli tillrättavisad av andevärlden! Ja!

Det jag skriver på nu, är berättelser för barn. Jag är inne på den andra berättelsen, men det ska bli tre stycken....................

Å där kom det kraftiga dunket igen, i skrivande stund, av detta inlägg..... men vad är det egentligen? Jag går ut ur lägenheten och kollar, och då står en dörr till ett skåp öppet. Okej, aha, det var ingen tillrättavisning ifrån andevärlden. Jag börjar direkt att radera det här inlägget, med bakåtpilen, och tänker samtidigt; att så var det med den tillrättavisningen. Lika bra att slänga hela detta blogginlägg! Och då hör jag omgående, tydligt, kort och koncist: "Men det funkade!!"

Ja, det gjorde det ju. Jag skrev, och det blev bra. Bättre än jag kunnat ana. Och kanske är det så de behöver kommunicera, med jordiska ting och jordiska krafter. Det var vinden som blåste upp dörren utanför mitt rum. Men hua vad rädd jag blev. Och hua vad mycket jag fick gjort ;)

På återhörande!
Ljusa och kärleksfulla kramar.

Lyssna gärna på min senaste meditation på www.st-germain.se

http://www.st-germain.se/sondagsmeditation-kl-21-00-via-jennyli-gustafsson-1-april-2018/söndag 18 februari 2018

Till er alla som vill ta del av den eviga berättelsen i form av kanaliserade meditationer ifrån Plejaderna.
Här kommer fyra stycken som är ungefär 20 min långa vardera. Lyssna, njut och känn vad som händer inom dig!

Ljus och kärlek

Kanaliserade meditationer från Plejaderna


fredag 3 november 2017

Kära läsare!

Det var längesedan jag gjorde ett inlägg här, och det är verkligen dags att uppdatera.
Sedan ett halvår tillbaka har jag börjat hålla meditationer på Per Staffans möten i Göteborg, som handlar om en ny framtida verklighet. Hans hemsida är tillägnad Saint Germain, där han kontinuerligt publicerar kanaliseringar från ljusets sfärer i universum. Han publicerar också information om läget i världen när det gäller ekonomi och annat.


Sedan i augusti har jag också bidragit till denna sida genom kanaliserade meditationer. Än så länge har det blivit två stycken och den tredje kommer nästa söndag, den 12 november. Jag har kanaliserat sedan 2006 på hösten, och jag har oftast inte fått något namn på källan. Dock har jag länge vetat att informationen generellt kommer ifrån Plejaderna. Strax före den andra meditationen blev jag dock presenterad för Lyra IA, och även Johannes döparen var med. Detta kändes fantastiskt, att det blev så konkret. Hon är en För-moder till Plejaderna, en slags gudinna eller orakel.


Här nedan har ni länkarna till de två meditationer jag har fått publicerade hittills, på sidan

www.st-germain.se

Första meditationen 20 augusti 2017

Andra meditationen 15 augusti 2017


Ta hand om er, och låt frigörelsens vind öppna tårarnas port i ditt inre.

Jennyli

måndag 5 september 2016

Maia Aela - Vindens barn och den nya människan. Del tre i serien om Maia Aela

 

Nu är tredje delen om Maia Aela på tryckeriet.

Lanseringen sker under Bokmässan i Göteborg mellan den 22-25 september.

 

I den tredje delen om Maia Aela reser hon till Machu Picchu i Peru för att slutföra sitt uppdrag, som enligt gamla inkaprofetior går ut på att hjälpa människan att ta nästa steg i sin andliga utveckling. Detta sker nu i stor skala när människan går igenom en omvälvande period av andligt uppvaknande som leder till att vi får kontakt med vårt gudomliga Jag.

 
Indianstammar ifrån Nord- och Sydamerika har i sina profetior i hundratals år bevarat en kosmisk plan. Profetiorna handlar om en ny gyllene tidsålder och en ny upplyst människa som ska leva i harmoni med varandra och Moder Jord. Den nya människan emanerar ur sanningens frö inom var och en av oss.
 
Pachaqutiq var den Inka som lät bygga Machu Picchu, och som åstadkom skiftet från kungarike till imperium. Hans tid på tronen blev en omvälvande övergång till en ny tidsålder, som därmed kallades för en pachaquti. Dagens inkaättlingar, q’eroindianerna, menar att vi befinner oss i en sådan period just nu. De många profetiorna går ut på att det återigen kommer att vandra inkamästare på Jorden.
 
Övergångsperioden fortsätter tills medvetandehöjningen är så pass stor att den nya tidsåldern, Taripaypacha, kan börja - tiden då vi möter oss själva igen, och får kontakt med vårt gudomliga ursprung och våra gudomliga förmågor. Enligt profetian ska en man och en kvinna mötas och göra detta möjligt. Upptakten till den nya tidsåldern sker när dessa två kommer samman och börjar stråla av ett starkt ljus. Det strålande ljuset var karaktäristiskt för den forna tidens inkahärskare, eftersom han stod i direkt förbindelse med solguden Inti.
 
Maias och Ernestos möte har varit förutbestämt i långa tider, och uppdraget går ut på att göra kunskapen tillgänglig för alla. I den tredje boken om Maia hittar hon äntligen hem till Peru och till inkarikets mystik. Hon möter de heliga bergen (Apus), de fantastiska skogsfolken och den mäktiga Kondoren. Maias sex följeslagare, varav en är andinsk shaman, tar uppdraget på stort allvar, eftersom de är väl införstådda med förfädernas visioner. Målet för Maia är att nå den gamla inkastaden Machu Picchu, och att därifrån återupprätta Moder Jords kommunikation med Plejaderna, så att solgudar återigen får anlända Jorden på en stråle av ljus.
 
Det är en pånyttfödelse som väntar för Moder Jord och för Dig. Du som läser denna bok, kopplas upp till mästare som väntar Dig, om du så vill. Ditt medvetande höjs och synkas med det nya ljuset. Timingen som sker, faller utanför alla ramar. Din och Mais väg följs åt. Hon visar dig vägen. Den nya Jorden och den nya människan skapas med Din hjälp. Var hälsad!

fredag 5 juni 2015

Maia Aela - Mästarstenen och de sju gudinnorna

  
 
Nu är hon snart här!


Kommer inom kort
 
Uppföljaren till Maia Aela - Flickan från planeten Akleja.

Äntligen är det dags för Maia att verkställa den gamla inkaprofetian, som går ut på att hjälpa människan att skapa en ny tidsålder och en ny människa. I den här boken får du följa Maia på ett spännande äventyr till människans ursprung, när hon reser till Kenya i Afrika. Där möter hon massajerna och deras medicinman som bor i en liten by långt upp bland bergen.

Företaget kräver en hel del resurser, därför har Maias uppdrag förenats med organisationen ”Läkare utan gränser”. Samhörigheten med Mark och Filip blir avgörande för henne på många sätt, men kanske främst för att förstå sanningen om tvillingsjälen, och dess ursprung i livets träd. Men hur går det för Maia och Ernesto? I första boken förenades de båda i ett gemensamt uppdrag, och deras kärlek var stark.

Tiden på jorden är inte bara kort, den håller också på att brista och lämna den mänskliga själen i spillror. För att Maia ska kunna läka dessa sår, behöver hon förstå vem hon själv är. Hon behöver se sanningen om det äkta guldet, i djupet av Loitaskogen. Hon behöver också förstå de vackra skogsälvornas budskap, och sanningen om det förlorade barnet.

Detta äventyr är en resa i massajernas och samernas riken på jorden, men också i universums och Moder Jords översinnliga riken. Uppdraget som Maia har fått, bär hon med sig i form av en mästarsten ifrån Machu Picchu i Peru. Stenen aktiveras alltmer under resans gång, och fungerar som en portal till evigheten och de sju plejadiska systrarna.

Med hjälp av stenen finner Maia, bit för bit, sanningen om sitt eviga ursprung. Stenen berättar för henne om de eviga konstanterna: Det Heliga Dopet, Det Heliga Bröllopet och Hem Ljuva Hem. Hon får lära sig om den fjärde och femte dimensionen, och om den nya tidsålder som människan själv är på väg att skapa – för att äntligen hitta hem.

Maias uppdrag, att hjälpa människan med denna skapelse
är också Ditt uppdrag.