fredag 25 februari 2011

Vi är alltid samma

Underbart att vara hemma! Tålamod är vad tiden är här för att lära oss. När allt kommer kring verkar tiden med oss enbart för att vi ska komma till insikt om tidlösheten. Vi är tidlösa och kind emot kind kommer vi i kontakt med källan till första gnistan till allt liv. Tillsammans utgör vi den kosmiska massan som är och förblir samma. När vi kosmiska varelser vet att vi fredsskapar då fredsskapar vi. När vi kosmiska varelser ler så ler vi lika mycket från munnen som från himmelen. Vi är och förblir samma. När vi är och förblir samma så kan vi aldrig förändras. Tänk på det! Vi kan komma ihåg vilka vi är och förblir, men vi kan aldrig bli något annat. Vi tänker väldigt mycket på förändring men det som vi tror är förändring är bara verkligheten som upptäcks. De vi verkligen är uppenbarar sig som en förändring inom oss. Vi är och förblir samma allt sedan tidernas begynnelse. Tidernas begynnelse lågar inom oss alltjämt, detta tillblivelsens mirakel som ligger inom oss känns som en låga och vetenskapen kallar den big bang.

Vårt eget inre big bang kommer till uttryck därför att vi lever. Den första dagen kommer till uttryck därför att vi kommer ihåg känslan av att ligga i vår moders livmoder (moder jord), den andra dagen kommer till uttryck därför att vi kommer ihåg känslan av att plaska runt i vattnet i vår moders livmoder (moder vatten), den tredje dagen kommer till uttryck därför att vi föds och kommer i kontakt med luften (fader vind), den fjärde dagen kommer till uttryck därför att vi tas emot av vår faders kärleksfulla famn (fader sol), den femte dagen kommer till uttryck därför att de fyra elementen omsluter oss och vårt inre frö kan slå ut i blom (längtans blåa blomma), den sjätte dagen kommer till uttryck därför att längtans blåa blomma blir befruktad av lilla fågel blå från paradiset (Kristi blod) och ett litet barn blir fött, Kristusbarnet. Den sjunde dagen kommer till uttryck därför att Kristusbarnet viras in i en mantel av ljus (Kristi kropp).

De nya tvättäkta kläderna viras vi i som mycket, mycket små barn, men som vuxna utvecklas denna ljusa väv till en mantel av ljus vid vårt bröllop med Jesus Kristus eller Jungfru Maria. Tillsammans med vår själsvän tar vi tillbaka vår rättmätiga plats i himmelen som evighetens fredliga furste. Vi tar bort vårt tvivel och förstår vilka vi är, vi är vår egen verklighet, vi är vår egen Gud, vi är livet, vi är lusten, vi är lekfullheten, vi är kärleken, vi är lovsången, vi är saligheten, vi är ljuset, vi är sanningen, vi är verkligheten. Först och främst är vi allt som är och kosmos är kosmos inom oss och kosmos är kosmos utom oss. Vi är verklighetens mittpunkt där allt blir till. Vi är lovsången mellan moder jord och fader himmel. Sanningens lustspel och uttryck. Flamman i vårt bröst är big bang som kommer till uttryck nu och alltid! Njut av fungerandet! Fungerandet lär oss om källan, om kärleken och kunskapen, om Moder jord och Fader himmel.

2 kommentarer:

  1. Härligt att påminnas av dina ord Jennyli!
    Du är väntad

    SvaraRadera
  2. Tack för att du alltid finns här och väntar... Vi väntar tillsammans där livet är. Människan känner igen sig när hon kommer hem. Där, där vi alla är samma, fria och levande och leende.
    Stor kram :)

    SvaraRadera