lördag 26 oktober 2013

När systemet lägger av!

 
 
Budskapet publiceras i Budskapsportalen på  www.siljansmasar.com
 
Äntligen kommer vi till brännpunkten i evigheternas budskap till människorna. Murarna skall äntligen falla och livets skenhelighet får lämna plats till förmån för sanningen. ;) Följ med på en förvandling som rasar alla murar och frigör din själ en gång för alla. Många är det som förstår att verkligheten kanske inte är vad den tycks vara. Många är det som förstår att lidandet i världen till stor del bara är uppviglat för att dölja sanningen. Många är det som förstår att fred och frihet ligger bakom hörnet på den tveeggade skyskrapan. Murarna håller på att falla och keruber och änglar visar sig för er, underbara människobarn.

;) Missa inte chansen att låta murarna falla i ditt liv. Moder jord är på väg att verkställa systemskiftet och för den saken skull behövs det att världens alla murar faller. Systemet håller bokstavligt talat på att lägga av. Varken du eller någon annan är i stånd att stå emot detta systemskifte. Vi är här för att se till att sanningen uppenbaras och vi är här för att se till att människornas uppgradering till det nya systemet sker så smärtfritt och smidigt som möjligt. De flesta av er förstår att när ett system blir gammalt och slitet, då går det mycket trögt och det hänger sig då och då så att det står fullständigt still. För en dataexpert finns bara en väg att gå, uppdatera systemets programvara.

Det är precis samma sak med detta system som ligger som en kondenserad glaskupa runt er människor. För att kunna utvecklas i detta system krävs det uppgradering. För närvarande fungerar systemet mycket dåligt eftersom allt fler människor måste trängas och andas inne i denna glaskupa. Följden blir att mer och mer imma skapas. Det blir svårt att andas eftersom luften börjar ta slut och det blir allt mer trångt. Systemets gräns är nådd! Systemets motto är och har varit att förleda människorna att tro sig leva livets glada dagar i ett vackert paradis. Sanningen är att världens alla människor har levt inne i en glaskupa som fiskarna i ett akvarium. Det ni har sett utanför glasrutan är och har alltid varit paradiset. Men det har varit utom räckhåll för er alla.
 Det fiffiga i detta system är att ni har kunnat skymta paradiset och därmed varit nöjda med det. Skenheligheten, som uppviglarna förgiftar er med, är världens bortvändhet ifrån sanningens välsignade himmelrike. Med tidens drömlika ramar vallas människorna in i denna glasbehållare i tron att ni tar klivet in och ut när ni vill. Men det gör ni inte. Väl inne i burken är tillförslutningsmekanismen menad att hålla er fångna. Människorna märker inte när de går in i narkosen. Utanför är luften klar, men innanför lägger sig kondensen klibbigt och klandervärt på glaset och skymmer sikten.

Bara tillfälligt kan ni se igenom glaset när ni använder en ren och torr trasa för att torka. Men väldigt fort immar det åter igen. Livet på utsidan kan anas men aldrig riktigt upplevas. Människorna innanför murarna börjar nå systemets yttersta gräns och trycket ökar i snabb takt. Systemet pallar inte längre för trycket. Utanför glasburken är syremättnaden stor, men inuti finns knappt något syre kvar och ni är desperata efter verkligt syre som kan vitalisera era kroppar och själar. Om tiden får ha sin gång kommer glaset att brista och allt och alla ramlar ut i ett enda slag, med stort kaos och lidande som följd.

Men låt oss presentera en välsignad nödutgång som kan låta er nå er frihet i lugn och ro. Ju fler som hittar denna väg desto större och synligare blir denna utgång. Murarna kommer ändå att falla därför att tiden skapade dessa glasburar. Nu är tidens ände här och kaoset som tidens upphörande skulle kunna skapa, vill vi erbjuda ett alternativ för. Mättnaden som ni längtar efter finns utanför tidens ramar. Hem ljuva hem är tidlöshetens sanna väsen. Människor som hittar ut, hittar samtidigt hem. Människor som använder nödutgången slipper mycket lidande och minskar samtidigt trycket för alla andra människor. Så när trycket minskar för de andra människorna så känns det bättre för en stund. Därför kan det tyckas som om utvecklingen avstannar ett tag, särskilt för er som kan överskåda skeendet. Trycket på systemet minskar också, vilket fördröjer systemfallet.

Men när de som är kvar innanför börjar se allt fler människor som springer fria där ute i glädje och lust över att leva, då händer något. De börjar leta efter den dörr som dessa människor måste ha gått ut igenom. Om de befinner sig utanför måste det finnas en utgång. Denna upptäckt är avgörande för systemets upphörande. Att se sig omkring, får därmed en helt ny innebörd. Att se sig omkring, börjar plötsligt, att på något sätt, handla om liv eller död. Människor som börjar se sig omkring, gör det inte längre som en sak man gör när man vill koppla av. Däremot börjar människor att se sig omkring som ett sista desperat sätt att hitta ut innan det är för sent.

För sent blir det dock aldrig, men innan murarna faller riskerar människorna inte att hamna under rasmassorna. Ni blir fria i vilket fall som helst men det ena sättet verkar vara mjukare och trevligare än det andra. Värk ut sanningen! Ju trängre det blir inne i burken, desto värkigare blir det. Den tid ni lever i nu är nog den mest värkiga tiden någonsin. Människors lidande beror på att sanningen vill komma ut. Ni är själva sanningen och ni vill komma ut. Ni vill frigöras och ni vill nå fram till det paradis som ni kan ana genom den immiga glasrutan.

Systemmeddelandet som jag härmed sänder er är: Ta er in i själens livscentrum för där ligger nyckeln till dörren som ska göra er fria. För att nå in i själens centrum behöver ni först gå igenom fyra andra dörrar. Moder jord är den första dörren. Ta er tid att möta er Moder Jord och be henne låsa upp den första dörren där ni har handen på rotchakrat. Känn hur er moders kraft reser sig upp genom er och verkställer er frigörelse och ger er evig växtnäring.

Ta er sedan tid att möta er Moder Vatten och be henne låsa upp den andra dörren där ni har handen på navelchakrat. Moder Vatten är den andra dörren. Känn hur er moders livsglädje och vederkvickelse stiger upp som porlande vatten längs benen och börjar vaska det verkligt sanna och eviga guldet i ert inre. Följden av att dessa två dörrar öppnas är att det snart blir lättare att andas. Luften börjar sippra in och själen börjar få ro att äntligen börja gro.

Ta er sedan tid att möta er Fader Vind och be honom att låsa upp den tredje dörren där ni har handen på halschakrat. Fader Vind är den tredje dörren. Känn hur er faders syremättade kommunikation låter evig vind blåsa liv i er sovande själ, via den gyllene kronan han sätter på era huvuden. Detta är den Gyllene porten till himmelriket. Täckmanteln faller med denna dörr och vägen blir fri in till himmelriket i hjärtat. Vinden som kommer in via denna port, blåser liv i den gudomliga gnistan som får kraft att börja brinna på riktigt.

Den fjärde dörren, till hjärtat, öppnas i och med att du öppnar den tredje dörren. Se efter under handen på hjärtchakrat att den fjärde dörren är upplåst genom att känna den värme som väller ut därifrån. Fader Sol är den fjärde dörren. Ta dig tid att be din fader om hjälp att öppna denna dörr igen och igen, om den skulle stängas. Märk väl att den tredje dörren behöver vara öppen för att den fjärde ska kunna öppnas. Det är syret, via halsen, som blåser liv i gudsgnistan i hjärtat. Värken försvinner så fort denna dörr öppnas men värken kommer tillbaka när den stängs. Därför behöver ni be er fader om hjälp att hålla denna dörr öppen. Så fort ni märker att värken kommer tillbaka i form av smärta, irritation eller annan jobbig känsla, be om vindens nyckel till den gyllene porten i halsen. Din gråt fungerar utmärkt som nyckel till denna port.
 

 

När dessa fyra dörrar är öppna ligger själens livscentrum där framför er som en vacker blå blomma. Den blå blomman där ni har handen på solarplexus är nyckeln till er frigörelse, rent metaforiskt. Egentligen är denna blomma ett nyckelhål. Din själs blomma är ett nyckelhål och du är själva dörren. Det är när du inser detta och tillgängliggör dig själv som en öppning till frigörelsen för världen, som något händer. Förstå att när du inser att du är vägen ut, att du är frihetens dörr och att livet behöver dig för att frigöras, det är då det händer!

Du tar första klivet ut mot din frigörelse i samma ögonblick som du öppnar den första dörren in till ditt eget inre himmelrike. Vägen in, är vägen ut! Ut ur vetenskapens kruka ska ni vandra när ni börjar se er omkring och upptäcker att jorden, vattnet, vinden och solen är själens nycklar till de inre dörrar som leder er ut i friheten. När ni plötsligt har nått fram till den vackert blommande blomman i ert inre, då upptäcker ni det faktum att världen runtomkring er har blivit annorlunda. Murarna har inte fallit omkring er, utan de har sakta men säkert förlorat sin funktion i ert liv och därmed är de borta. Förstå nu att sådana murar bara är en illusion som fungerar så länge ni tror på dem. Dock förstår ni knappt att de finns där eftersom lögnen går ut på att låta er tro att ni är fria fast ni inte är det.

Först när ni medvetandegör er om lögnens verkan på er, öppnar ni ögonen för det fria och levande tillståndet som är till för alla. Irrbloss har visats framför era ögon för att fingera sanningar i era liv. Den fingerade sanningen får er att tro att tidens vetenskapliga ramar är den enda och ogenomträngliga sanningen. Men människorna själva, är systemet och umbäranden har gjort att hon upprätthåller systemfelet. Först när människorna ser sig själva som vägen ut ur ett system som inte fungerar, då börjar systemet fallera och falla isär. Först när människan ser sig själv som systemets ramar och innehåll lovas guld och gröna skogar. Först när människorna slutar se sig själva som ett offer för ett till synes orubbligt system, börjar hon rubba detsamma.

Systemet är inpräntat i livets skapande mekanismer och det gör att systemet reproduceras om och om igen. Det är först när systemet lägger av som ni kan nå fram till Själens centrum som alltid är rent och fritt från programmering. Så tillsammans tar ni steget ut ur vanföreställningen genom invokationen av er Moder jord och Fader himmel. Felprogrammeringen avkodas med hjälp av naturens fyra element, steg för steg. Samtidigt uppgraderas systemet steg för steg. Människor som reser inåt skapar själslig uppgradering och tycks befinna sig utanför glasburken i andra människors ögon. Därför börjar människorna inne i burken att leta efter utgången. Egentligen finns ingen utgång eftersom glasrutan bara är en illusion.

Deras sökande efter en utväg får dem att se sig omkring och där i naturen börjar de finna nycklar till de inre dörrarna som leder ut eller upp. Det man tror är en väg ut är egentligen en uppgradering av själssystemet. Människor som uppgraderar sig själva fungerar som vägvisare åt andra. Skipa rättvisa du också och liera dig med den fria skaran. Ditt uppdrag i den här tiden är att lära dig uppgradera dig själv, så att du kan visa vägen åt andra och hjälpa till att frigöra livet. Ditt uppdrag är att förstå att Du är vägen ut. Ditt uppdrag är att förstå att Du är porten till livets befrielse. Själens skapandeförmåga har den gudomliga potentialen att skapa ett paradis som sedan reproduceras om och om igen. Förstå hur livet fungerar och så sanningens frö en gång för alla.

Förstå att det du sår, det får du skörda. Förstå att så som du bäddar får du ligga. Förstå att konspirationen mot din själs sanna växande ligger i att göra dig blind, döv och lam. Den som inte ser, kan inte förstå. Den som inte hör kan lätt bli baktalad. Den som inte kan röra sig, blir lämnad kvar. Tänk om denna konspiration mot er människor ombesörjt att ni lastat er själva för att ni är så begränsade. Människorna är egentligen allseende, allhörande och allrörande. Ni kan se allt, höra allt och förflytta er vart ni vill både i tiden och i evigheten.

Förlåt er själva för att ni låtit er luras. Förstå att den människa som låter Livets Sanna Barn sätta nyckeln i ert nyckelhål äntligen blir fria att gå, äntligen kan se allt klart och äntligen hör sanningens ord talas. Kom ihåg att ni är porten till friheten i evigheten. Kom ihåg att nyckelhålet i denna port sitter där ni har handen på solar plexus. Kom ihåg att detta nyckelhål avtäcks steg för steg när ni ger er tid att ta emot er Moder Jord, er Moder Vatten, er Fader Vind och er Fader Sol. Kom ihåg att detta nyckelhål då vecklas ut som en vacker blå blomma. Denna blomma avtäcker nyckelhålet i dess mitt. Kom ihåg att Den Enda och eviga själ som har nyckeln till denna evighetens port brukar kallas Jesus Kristus.
Tänk om och tänk rätt! Kristus är inte först och främst till för dig. Du är i första hand till för honom. Du är vägen till uppståndelsens mirakel för Kristus. När du avtäcker livets port och gör dig synlig för honom tyr han sig till dig. Du blir synlig för honom. Du blir en väg till befrielse för honom. En gång i tiden lät Gud Fader, sin enfödde son komma till jorden för att förena himmel med jord så att det gudomliga livet skulle kunna återuppstå på jorden. Men den nyckel han hade fått av sin fader hörde inte hemma någonstans och han blev förkastad, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket… Nu är tredje dagen äntligen här.

Förstå att det är tredje dagen som skapelseprocessen nu avtäcker, så som en blå längtande blomma vecklar ut sina blad. Du är blomman och du längtar efter att Kristus ska se dig och komma med sin nyckel. När han sätter nyckeln i hålet sker miraklet. Han blir fri i det ögonblicket som din blomma blir befruktad av gudomlig näring. Din blå blomma tar emot gudomlig befruktning genom Nyckeln som Kristus så länge burit i sitt bälte eller hållit i sin hand. Kristus återuppstår inom dig. Det barn som blir frukten av denna befruktning är livets barn som återuppstår på tredje dagen. Tredje dagen är äntligen här. Lotusblomman på ditt huvud lockas nu att vakna för att slå ut sina vita blad att klä detta barn i en evig dräkt. Lotusblommans blad sveps runt barnet som skydd. Denna dräkt är den eviga klädedräkt som ditt barn nu kan växa i, i evighet! På tredje dagen uppstånden igen!

Dopet erbjuder dig ett namn på jorden. Evighetens dop erbjuder dig ett namn i själen. Det eviga dopet sker när Kristus, med hjälp av sin nyckel, äntligen hittar dörren till sin befrielse genom dig. Tid och evighet möts bakom denna dörr. Äntligen är Kristus uppdrag slutfört och han kan pusta ut. Äntligen är Kristus uppdrag slutfört och han kan pusta ut och vila. Människorna är äntligen redo att erbjuda honom befrielse. Människorna är äntligen redo att ta emot Jesus på riktigt, så som han förtjänar och så som var ämnat. Människorna inser äntligen Jesus uppdrag på jorden. Uppdraget gick ut på att förena himmel med jord inom människorna. Nu när Moder Jord äntligen är förankrad i människorna, då är uppdraget äntligen möjligt.

Första dagen hör till Moder Jord och de två dörrar som öppnas med hjälp av henne. Den andra dagen hör till Fader himmel och de två dörrar som öppnas med hjälp av honom. Den tredje dagen hör till Kristus och livets barn som uppstår på den tredje dagen när Himmel och Jord äntligen har förenats inom dig! I föreningen slår den längtande blå blomman ut och avtäcker frihetens port som äntligen låter Kristus blod befrukta din själ. När nyckeln sätts i hålet kan tankningen börja. Ditt blod blir förenat med hans. Det barn som föds i blommans blad får en vacker vit dräkt av lotusblommans blad att svepa runt sig. Denna andliga klädedräkt blir småningom barnets nya kropp. Denna mantel av ljus vibrerar så vackert att den syns i horisonten likt en vårdkase som vittnar om att ett mirakel har skett. Människorna som ser detta ljus skiner upp och vågar hoppas på en snar befrielse. Frigörelsens, frälsningens och uppståndelsens tid är äntligen här. När systemet lägger av är befrielsen ett faktum.

Amen!

 
Moder och Fader Gud i himmelen inom.


Egen kommentar: Så här i efterhand kan jag se att budskapet liknar berättelsen om Jerikos fall. Vi är redan i Guds rike men vi når inte fram dit förrän vi medvetandegör oss om Jesus och hans uppdrag åt människorna. Först då blir vi fria och kan träda in/ut i vårt eviga hem i paradiset.

2 kommentarer:

 1. Hej vackra varelse!
  Har precis läst till kap 17 på din senaste bok " Vindens barn och den nya människan"
  ......behövde ta en paus....behöver söka efter dig....☺❤❤❤������

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära SublimeMujer! Du fann mig, tack gode Gud. <3 Det gläder mig så att du läser "mina" böcker, och känner kraften i dem. Ibland måste jag själv läsa dem för att inte tappa bort mig ;) sköt om dig.
   Jennyli

   Radera