fredag 11 maj 2018

Skapelseberättelsen i korthet - med egna ord.

Det här med siffran sju, sju dagar, sju evigheter, är verkligen heligt. Allt som jag får ta del av ifrån evigheten och stjärnorna handlar om dessa sju dagar, och därmed den skapelseberättelse som vi är en del av.

Det som är speciellt just med kunskapen som kommer genom mig, är att skapelsen inte går raka vägen nerifrån och upp i chakrasystemet. Enligt allt vad vi har lärt oss så räknar vi nerifrån och upp, vilket betyder att solarplexus skulle bli det tredje chakrat, hjärtat fjärde, och halsen femte. Det som blev nytt för mig och svårt att förstå, när jag började kanalisera 2007, var just att skapelsen tar en annan väg genom vår kropp än den vi är vana vid. I alla fall första gången, för att få vårt själsfrö att blomma, och den gudomliga skapelsen att komma igång. 

Första dagen är alltså både Moder Jord och moder vatten: Rotchakra och navelchakra. Dessa energier hör till första dagen. Det handlar om att livet existerar på jorden, omedvetet om sig själv. Efter dessa två energier från moder jord, som hör till första dagen i skapelseberättelsen, så kommer;

Andra dagen som är två energier ifrån Fader Himmel: Fader vind och Fader sol - halschakra och hjärtchakra - i den ordningen. Halschakrat kommer före hjärtchakrat. Detta är något väldigt viktigt och nytt. Halschakrat är nummer tre och hjärtchakrat nummer fyra i ordningen. Dessa båda chakran utgör andra dagen. Det är svårt att komma in i hjärtat någon annan väg än genom halsen. Det är där porten till himmelriket sitter. Det är när vi går in i andra dagen som vi blir medvetna om oss själva. Det är när vi tar emot vindens energi, och går in i hjärtat som vi ser vilka vi är. 

Tredje dagen manifesteras automatiskt efter att hjärtchakrat öppnats. Vårt själsfrö ligger i solarplexus, och när jord, vatten, vind och sol tillförts genom första och andra dagen, då har fröet fått den näring det behöver för att växa upp och slå ut i blom i solarplexus. Solarplexus blir alltså det femte chakrat. (Egentligen är det inget vanligt chakra. Det är en plattform, en krubba för nytt liv att bäras fram på. Det är ett fäste mellan himmel och jord, ett firmament, en grund att bygga sitt hus på.) Blomman är i sig självt den tredje dagen, den tredje dimensionen. På tredje dagen sker uppståndelsen. 

Fjärde dagen är det nya livet som föds inom oss - livets barn. Kristusmedvetandet skapas i Det heliga dopet. Blomman i solarplexus har namnet Längtans blå blomma. Det tyder på att det är ett tillstånd av längtande. Vi längtar efter gudomlig befruktning. Vår blomma är vacker och lockar till sig Lilla fågel blå ifrån paradiset som kommer med gudomlig nektar och befruktar vår själs blomma. Detta talade jag ingående om i den sista meditationen (Evigheternas väktare 2). Befruktningen sker genom det tredje ögat. Detta är det sjätte chakrat som har med Kristusinspiration att göra. Det är den violetta flamman, den gudomliga nektarn, Kristi blod eller vinet. Dopet av vår själ sker när vi sammanför den violetta flamman, som vi tar emot via tredje ögat, och vattnet ifrån moder jord via navelchakrat. Detta är det heliga dopet som får vår inre blomma att äntligen bära frukt - ett människobarn! Observera att befruktningen i det heliga dopet sker på den tredje dagen – i blomman – och frukten av denna befruktning är livets barn, som är den fjärde dagen.

Fjärde dagen behöver också två chakran eller två energier för att fullbordas. Det sjunde chakrat är det högsta ljuset som vi tar emot via kronchakrat. När vi tar emot evigheternas ljus via kronchakrat och Moder jords kristalljus via rotchakrat samtidigt, då har vi gett vårt barn en dräkt av ljus att växa i. Den fjärde dagen är fulländad. Och vi går in i ett tillstånd av stilla växande och mognad, precis som fjärilslarven i sin puppa. 

När vårt inre barn växt upp och står på egna ben, då sker Det heliga bröllopet som gör oss hela som människor. Då förenas yin och yang inom oss. Här finns en tvist som bär en nyckelförståelse. När det inre barnet växt sig stort blir det för tungt för oss att bära. Vi släpper taget om det, och låter det stå på egna ben. När det står där framför oss, inser vi att vi har skapat vår egen tvillingsjäl. Vi har burit vår egen tvillingsjäl i djupet av vår själ som ett litet frö. När vi separerades i tidernas begynnelse planterades ett litet frö ifrån vår andra hälft för att vi en dag skulle kunna återförenas igen och bli hela. Det är när vi inser detta, vi förstår vikten av att låta odla detta frö. Vi kommer aldrig hitta vår andra hälft i en annan människa. Men när vi blir hela i oss själva, kommer vi kunna älska helhjärtat. Det heliga bröllopet med vår tvillingsjäl sker på den fjärde dagen, och skapar på så vis den femte dagen.

Den femte dagen är Hem ljuva hem, ett nytt tillstånd - den femte dimensionen. Det är hem ljuva hem inom oss som blir den plats där vi kan kommunicera med andra livsformer i universum, dimensionsöverskridande kommunikation. Hem ljuva hem ligger också i solarplexus.
Där blomman är, bygger vi vårt tempel som hör till den nya tiden. Det är där vi skapar den nya tiden, där vi kommer att interagera och förena oss med själar ifrån stjärnorna. Denna förening skapar en helt ny människa. "Den nya människan" är titeln på min tredje bok om Maia Aela.

Föreningen mellan jordbo och plejadbo skapar en ny dag, Den sjätte dagen, eller den sjätte dimensionen. Vår själ kommer att få en helt ny ljuskropp i form av en Merkaba. Vi håller på att bygga den Merkaban nu. Det handlar om helig geometri - skapelseberättelsen. Den sjätte dagen talar om evigt liv och DNA - uppgradering. 

Sjunde dagen är vilodagen!

Det som är intressant är att varje ny dag, varje ny dimension, varje nytt tillstånd föregås av en förening mellan Himmel och Jord inom oss. 

Intressant är också att varje ny dag, nytt tillstånd, nytt utvecklingsstadium i vår själ skapas alltid i solarplexus. Tredje dagen låter blomman skapas. Då har vi vår andliga plattform att bygga på. På tredje dagen sker det heliga dopet och skapar den fjärde dagen som är livets barn. Barnet föds i blomman i solarplexus. På fjärde dagen sker det heliga bröllopet som skapar det femte tillståndet av andlig utveckling. Den femte dagen är Hem ljuva hem, som skapas med blomman i solarplexus som grund. Sen kan man bygga detta hem hur högt som helst. I detta hus sker nästa förening mellan oss människor och högre stående livsformer från andra dimensioner, vilket skapar den sjätte dagen - den sjätte dimensionen och därmed en NY människa. 

På den femte dagen, eller i den femte dimensionen skapas alltså den Nya Människan som har en helt ny ljuskropp. På den femte dagen aktiveras alltså denna ljuskropp (och därmed de chakra som ligger utanför kroppen). 

Kronchakrat-nr. 7
Tredje ögat - nr. 6
Halschakrat -nr. 3
Hjärtchakrat -nr. 4
Solarplexus - nr. 5
Navelchakrat-nr. 2
Rotchakrat   - nr. 1 

Det har tagit långt tid för mig att förstå allt det här. Under de första åren från 2007 gick jag i någon slags utbildning från evigheten, där mitt medvetande utmanades att förstå. Jag fick till mig information. Jag ställde frågor, men förstod ändå inte. Till slut var det olika händelser i livet som hjälpte mig att förstå. Ändå sitter jag inte inne med hela bilden. Mitt medvetande är ett begränsat mänskligt medvetande. Men jag försöker sätta det åt sidan när jag kanaliserar för att få så god information som möjligt. Det är ju lätt att påverka själv annars, utefter hur man själv tror eller vill ha det. Eller efter hur vi har lärt oss sen tidigare. Men nu är det dags att tänka utanför ramarna. Ut ur vetenskapens kruka är vi på väg att vandra.

Jennyli Gustafsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar