fredag 19 november 2010

Vägen till Gud går genom vår egen självinsikt

Vägen till Gud går genom vår egen självinsikt. Nu vågar jag påstå att var och en av oss vet vad jag talar om. Magkänslan säger dig att det är sant. Vägen till Gud går genom vår egen självinsikt. Lär känna dig själv och du lär känna Gud. Var och en av oss längtar efter svaren på de stora frågorna om livet. Nu när vi vet att var och en av oss är vägen till Gud så behöver vi inte längta mer. Du är vägen, sanningen och livet. Du och jag är vägen till Gud. Sanningen lever inom oss. Du längtar efter dig själv. Den sorg du känner i hjärtat beror på att du inte är i kontakt med dig själv. Sorgen i hjärtat beror på att du längtar efter den du en gång var, den sanna bilden av dig själv. För att den sanna bilden av mig ska bli synlig tvivlar jag inte en sekund på vad jag måste göra. Den sanna bilden av mig själv blir synlig så fort jag välkomnar vårsolens strålar där jag har handen på bröstet. När jag känner solens strålar värma mig mitt i natten eller på vintern då tvivlar jag inte. Den sol som värmer mig på sommaren skapar också skön värme och kanske det är svårt att känna skillnad och veta vad som är vad. Solen på himmelen och solen i hjärtat är två sidor av samma sak. Du är vad som skiljer den ena sidan från den andra. Du är kanten på myntet. Det tvåsidiga myntet är verklighetens dualistiska umbäranden.

Dröm och verklighet är samma sak men befinner sig på var sin sida av myntet. Den ena sidan representerar himmelen och den andra jorden. Du står mitt emellan och fungerar som en tolk, som en brobyggare, som kommunikatör och drömtydare. Men ändå är allt samma sak. Det är bara du som kan förstå att världen är ETT. När vi förstår att världen är ETT då händer något. Då sker kommunikationen mellan vänster och höger hjärnhalva, mellan kropp och själ, mellan himmel och jord (inte himmel och helvete som många trodde förr), mellan evigt och ändligt och mellan dåtid och framtid. När vi förstår att allt är ETT sker något. Förståelse handlar om kommunikation och förståelse verkar frigörande. När vi förstår lämnar vi kunskaper bakom oss som vi trodde på. När vi förstår vet vi att det vi trodde på innan inte var sant. Vi förstår att vi har förmåga att växa och se nya samband. Vi har kommit till en punkt i historien när vi måste förstå att ETT är sant och endast ETT. När vi förstår att den ena sidan av myntet är livet ur ett vetenskapligt perspektiv så förstår vi att livet ur den andra synvinkeln är religiöst. Det är dags att låta dessa två bli ETT, så som de alltid har varit. Förståelse är kommunikation, kommunikation är förståelse. När vi förstår, förenar vi ena sidan med den andra.

Nu är det dags att öga för öga kommunicera sanningen om evigheten via vår kroppsliga självinsikt. Varje öga på vår kropp kommunicerar med evigheten på sitt sätt. Varje längtan som vi känner handlar om att våga kommunicera med källan inom och utom. Förståelse vägleder oss att våga se med våra andliga ögon. Välkomna klangen som frigör dig. Välkomna sanningen som förför dig. Välkomna kraften som älskar dig. Välkomna orden som försvarar dig. Välkomna verkligheten som omsluter dig. Välkomna livet som triggar dig. Välkomna lusten som gläder dig. Välkomna lärdomarna som tar dig ut ur vetenskapens kruka. Välkomna evigheten som frigör dig. Välkomna ärligheten som kommunikationen bygger på. Välkomna värmen som föder dig. Välkomna skönheten som välgör dig. Välkomna skeden som matar dig. Välkomna litenheten som förverkligar sig. Välkomna storheten som kungör dig. Välkomna skapelsen som treenigheten fyller dig med.
Välkomna Dig själv som Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar