lördag 13 oktober 2012

Det vinnande konceptet
Det vita ljuset är här och kännetecken på att uppstigningarna har börjat vilar i varje människas hjärta. Var och en av er vet i ert hjärta att något är på väg att hända. Människor utträder, i rasande fart, ut ur vetenskapens kruka. Vuxna människor vill bara ut. Människor vill inte vara fångna längre. Vuxna människor skakar sitt galler och keruber och änglar jublar. Månne detta vara ett gott tecken. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på Jorden.Ske din vilja, så som i himmelen, så och på Jorden. Frihet är att förstå hur keruber och änglar vägleder dig att se din egen vilja. Vi vet att din vilja sker, men du ser inte vad du vill! Människor som ser sin vilja förstår allt! ; ) Ordets herre är sanningens kraftkälla inom dig. Viljan är att verka för att kraftkällan inom dig, lägerelden, inte slocknar. Tacksamhet talar om för källan att du är nöjd och glad med den plats som du har. Människor som är tillfreds med sitt varande lägger ved på brasan, därför att den människa som tänker stanna på en plats vet att det skulle vara dumt att lägra en plats utan att upprätta en lägereld.Utan att du vet om det, så är det vad som sker. Människor som lurar sitt medvetande genom att tacka för det som syns i hennes liv, kommer att lägga ved på sin lägereld. ;) Undermedvetet lägger du kraftkällans vilja i dina egna händer. Undermedvetet får hon kraften tillbaka till den egna gläntan. Från den dagen när tacksamheten blir tillräckligt djup och äkta följer en kreativ transformation utan dess like. Människor som har svårt att verkligen känna tacksamhet, kommer att få hjälp med det. Umbäranden sker och vuxna människor som lyckas ta sig igenom umbäranden, tackar från djupet av sitt hjärta, för att de klarade det. Tacksamheten blir äkta och innerlig därför att den längtande själen fick en andra chans.Människor som tar sig igenom ett umbärande utan att finna tacksamheten från djupet av sin själ, kommer att få ett nytt umbärande. Människor som får ett nytt umbärande visar större vilja att läka såret efter vanställningen. Människor som kommer till insikt om att källornas källa ligger mycket närmre än vad hon trott, duttar inte längre med känslorna. Hon skrapar inte längre på ytan. Hon lyfter på locket och kungör för världen att hon äntligen har hittat skatten. Vuxna människor som kommer till insikt om källornas källa visar stor ödmjukhet inför sin egen storhet. Människor som kommer till insikt om sin egen storhet blir väldigt måna om att låta källornas källa inom alla andra människor få komma till uttryck.Människor som låter känslorna lämna kroppen, möjliggör för källan att flöda, skapa och uttrycka sig. Frigörelsen är smärtsam. Musik och kärleksförklaringar är också smärtsam, därför att ditt fängelse låses upp och känslorna kommer ut. Många säger att kärlek gör ont. Det är inte själva kärleken som gör ont. Det är när upplåsningsprocessen startar som det gör ont. Här och nu lutar du dig tillbaka och tänker. Men linsen som jag ser igenom är helt klar. Jag är medveten! Människor som litar på sitt medvetande tror inte på mirakel. Ditt medvetande är väldigt begränsat. Människor som kliar sig i huvudet och kämpar för att förstå, hättan av för er! Medvetande handlar om hjärnans kapacitet. Medvetandet är fängelset! Medvetandet är vetenskapens kruka. Med vetandet kommer ni ingen vart!Det är nu dags att lämna det begränsande medvetandet. Via ditt undermedvetande arbetar keruber och änglar med att nå fram till dig. Via ditt undermedvetna sker kontakten med evigheten. Via ditt undermedvetna formar vi allsmäktighetsgehör inom dig. Via evigheternas kanaler kommer källornas källa att vakna till liv inom dig igen. Var medveten om att ditt medvetande är ditt fängelse. Var medveten om att läkeprocessen handlar om att önska sig rätt saker. Varje själ som längtar efter värme, längtar efter att källornas källa ska börja glöda i sitt inre. Varje själ som längtar efter värme tror att det välsignade lustfyllda tillståndet kan uppnås genom att köpa en snygg tröja, eller genom att krama en kärleksfull vän. Många av dessa skeenden och val i livet ämnar endast lägga ved på brasan en liten, liten stund. Dessa tunna stickor ger snabb värme men falnar fort. Din frigörelse blir en frustration. Människor som söker frigörelse genom andra eller genom allehanda prylar, får en snabb skymt av evigheten och källornas källa. Detta lockar de att få mer och mer och mer. Ytterst sällan leder det till att man vårdar den källa man bär i sitt inre. Men ljudet från andra källor är så lockande att i värsta fall ser man inte den egna inre källan, vars kraft och kapacitet är oändlig. Du vänder dig bort från dig själv.Undrens tid är inte förbi. Min ansökan till er i dag är att lära er att via dessa yttre källor faktiskt få tillgång till den egna och därmed bli fri. Min ambition är att vägleda er i den labyrint av villovägar som ni lever i. Min dröm säger mig att vi, tillsammans kan ändra på uppfattningsförmågan. Med vetandet fungerar det så att vi kan lära oss. Moder jord – alltså jag, uppfattar längtan hos er, som en längtan att förstå. Varför kan vi inte lära ert fängelse att förstå hur det ska öppna sig själv. Sesam öppna dig! Frigör dig själv med vetandet! Frigör själen med vetandet. Människobarn, uppfatta varje skeende i livet som en öppning till skapelsens skänker. Människobarn, skänk dig själv kärlek och upptäck kramen som omsluter dig för evigt och alltid. Möjliggör för den stora kärlekens famn att skina som en gyllene glöd i ditt inre. Värm dig vid den egna inre brasan. Möt din själsvän och känn dig som hemma.Skänk dig själv frihet i vetskapen att allt som sker, sker av en anledning. Förstå att den sanna bekräftelsen kommer inifrån. Tänk rätt om det vänliga klappandet. När någon bekräftar dig, se hur detta öppnar dörren till den stora kärlekens famn och källornas källa inom dig. Den yttre vägledningen är endast en vägledning. Den yttre vägledningen är tillfällig. Den inre är evig. Först när du ser detta sammanhang blir du fri. Följ din inre övertygelse. Medvetandegör dig om kraftkällans konstruktion. Män och kvinnor längtar efter varandra. Men se att det är endast yttre vägledning till den inre föreningen med själsvännen och källornas källa. Förstå att kärleken mellan man och kvinna låter dig lyfta på slöjan till den eviga kärleken. Möjliggör livsprocessen genom att komma ihåg hur man älskar. Män och kvinnor hjälper varandra med det. Viljan att älska, är viljan att leva. Viljan att känna kärlek, är viljan att lägga ved på brasan. Viljan att leva, är livets lovsång från evighet till evighet.Amen!Din moder och fader i evigheten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar