torsdag 20 december 2012

Ditt gudomliga uppvaknande

Publiceras i Budskapsportalen den 21 december 2012

Bergen på Kreta genom en regnvåt bilruta


Det gudomliga människobarnet kommer nu att vakna inom varje människa. Människobarnet kommer vakna i ditt inre därför att det är en kosmisk nödvändighet. Det gudomliga människobarnet kommer att värkas fram! Möjliggör, vackra människobarn, för välkomnandet av den nya tiden som börjar inom dig!

Mitt kärleksbudskap ska äntligen bli skänkt till Världen så som det en gång var tänkt. Människor som kämpar med välkomsthälsningen känner frustration och smärta. Människor som känner smärta vet varför kroppen smärtar! I alla fall vet deras själ det! Människor som kämpar värker ut den nya tidens gudomliga barn! Människor som kämpar för att leva, kämpar också för att värka ut skapelsebarnet. Förtydliga dig själv! Upprätta dig själv! Möt dig själv!

Hälsa skapandet av dig själv välkommet! Upptäck frihetskänslan som kommer när du skapar dig själv. Mom! Dad! Love me, hug me and kiss me! Tiden för din födelse är inne! Mamma och pappa gav dig en kropp. Nu ska Moder jord och Fader himmel ge dig en tyngdlös eterkropp varur skapelsen ska blomma och återskapa ett bländande vackert paradis på Moder jord.

Den tredje dagen är äntligen här när du ska återuppstå ifrån de döda. Människans kinder blossar därför att blodet äntligen börjar strömma genom hennes ådror. Människans skattkista ska äntligen öppnas och blottlägga den lotusblomma som krupit ner och gömt sig långt ner i jordens mylla. Markens klarsyn talar om för blomman att det klimat som den har väntat på äntligen är här. Markens skarpsyn lotsar blomman hela vägen upp till himmelriket och ända upp till evigheten.

Skapelsens längtan är nu över! Härmed förklarar vi, längesedan bortglömda kärleksapostlar, att väntan är över. Moder jord och Fader himmel är förenade och kommer så att förbli. Moder jord och Fader himmel har äntligen kontakt och förlorar aldrig den kontakten igen. Moder jord och Fader himmel längtar inte mer! Fru Jord och Herr Himmel om jag får be! Moder jord och Fader himmel har ingått det heliga bröllopet med varandra. Människan är därmed, från och med nu, befriad ifrån att lära sig kreera sin egen längtans blåa blomma. Moder jord och Fader himmel har gjort jobbet åt dig.

Moder jord och Fader himmel har gjort jobbet åt dig! Men du har hjälpt de. Marken blev beredd och himmelen öppnade sig. Befruktningen skedde och kreationens blomma reste sig upp. Formeln för detta finns i dina gener! Människan kan pusta ut och veta att denna blomma är hon själv. Moder jord och Fader himmel låter sitt ljus skina över er, längtansfulla blommor! Människan har lärt sig att tro på att skenet bedrar! Men den här gången gör det inte det. Människan är äkta och sann i sin fullkomliga och sköna prakt.

Människans kunskapstörst väcks först då skapelsen kommit så långt att den börjar kunna se sig själv. Hon börjar törsta efter kunskap om sig själv när den gudomliga befruktningen skett. Människor idag vet att något saknas och att detta går att finna! Människor idag våndas över saknaden efter detta något som går att finna. Men vad är detta något? Moder jord och Fader himmel har lyft dig ur din slummer. De har hjälpt dig att blomma!

Muta ingen annan för att nå fram till detta något som saknas i ditt liv. Muta ingen levande människa för att verkligen tämja den Condor eller den Örn som kommer från gudarna med gudomlig nektar och devinskt drömseende! Murarna ska äntligen falla. Månen och solen ska kooperera, nord och syd ska komma överens, Himmel och Jord ska kramas och kärlek och hat ska bli ETT! Murarna ska falla och föreningen bli ett faktum. Man och kvinna ska äntligen få ett barn! Ta emot själens befruktning. Missa inte chansen att låta din själ befruktas av himlarna! Missa inte chansen att läka såren efter vandringen i mörkret.

Skäll inte på dig själv! Allt du gjort och gått igenom i livet är trakterat av dig för att verkställa kärlekens uppståndelse på Jorden. Återupplivningen är och har varit en lång process. Mycket konstgjord andning har det blivit, men nu äntligen kan du andas själv. Mången hjärt- och lungräddning har vi utfört för att du ska återuppstå. Människan lever nu äntligen för egen maskin. Människans egen kraft har återuppstått. Människans tvättäkta och tvärvetenskapliga uppenbarelse är äntligen pånyttfödd och står på egna ben.

Människans uppståndelse är här! Moder jord och Fader himmel har banat väg för din gudomliga befruktning. Denna befruktning tvättar bort alla tvivel. Morgonen är kommen när du för första gången ska öppna dina gudomliga ögon och verkligen se dig själv på riktigt. Människobarnet som läggs i dina armar är du själv! Måttfullhet läggs nu åt sidan. Människan är fullkomlig och allsmäktig. Människan skapar sig själv om och om igen. Men den här gången är det speciellt. Närmare bestämt, den här gången kan ni inte gå tillbaka.

Onsdagens kreation är vacker! Morgonen är kommen, då du kommer ihåg vem du är och därmed låter själen befruktas så att denna bild av dig kan befästas. Morgonen är kommen när du ska återuppstå till det Gudsbarn som du är i ditt ursprung. Välkomna dig själv! Dra en suck av lättnad och möt Örnen från norr och Condoren från söder. Läkningen sker inom dig därför att världarna möts, Moder jord och Fader himmel, norr och söder, öst och väst och man och kvinna. Föreningen sker omkring dig och inom dig. Mötet med dig själv är sista steget i denna förening. Mötet med dig själv är samma som mötet med Gud och samma som mötet med solens kraft. Verkställ mötet med dig själv och du är redo för befruktning.

Mötet med dig själv är redan verkställt. Men vi vill att du ska veta det. Moder jord och Fader himmel har verkställt detta möte och inom dig har en vacker blomma slagit ut i blom. Nu är du förberedd på den gudomliga befruktningen. Människans längtande blåa blomma lockar till sig en liten blå fågel som kommer från paradiset med gudomlig nektar. Han landar på ditt tredje öga och rister sina fjädrar och befruktar din ven. Mötet med evighetens vinröda nektar färgar vattnet från Moder jord rosa! Magnifikt! Du uppstår i kärlekens rosa ljus! Fri och naken! Det eviga ljuset från evigheten kläder dig nu i en vit och vacker skrud. Det eviga ljusets form är befäst runt din nyväckta eteriska kropp.

Förlåt dig själv för att vandringen kastat skugga över din väg. Förlåt dig själv för att frustration och självömkan lurat dig tro att längtandet är något fult. Våga lita på dig själv från och med nu. Människonakenheten är till för att upplysas. Människans nakenhet är ett ömtåligt men mycket vackert stadie. Människans nakenhet låter evighetens ljus lotsas till världen. Din egen nakenhet hjälper Jorden och människan att upplysas. Märk hur du blir upplyst och förkovrad och befäst i en ljusform som aldrig mera upplöses. Märk väl hur denna nya form är initieringen till den nya tiden.

Värk fram ditt eget inre barn. Förstå att smärtan du känner i din längtan är ett rop efter befruktningen. Smärtan betyder att du är redo! Möt smärtan med tacksamhet och tala om för himlarna att du är redo. Vänta inte en dag till. Det är NU det gäller. Läk dina historiska sår genom denna befruktning. Slut ögonen och se evighetens fågel komma till dig och släppa den eviga nektarn där mellan dina två ögon. Vet att vattnet från Moder jord kommer denna nektar till mötes inom dig och befruktningen är ett faktum. Du är skär och naken som ett litet barn. Du tar ljuset till Jorden tack vare din nakenhet. Din nakenhet drar uppmärksamhet till sig. Din nakenhet kommer fram i ljuset! Ljuset omsluter dig och skapar den eviga formen som din uppväckta själ ska bo och växa i.

Våga tro på din egen skaparförmåga. Du är formen och du är skaparen. Vi lär dig att skapa dig den bästa av världar. Möjliggör för ljuset att erövra världen. Säg tack till Moder jord och Fader himmel. Formeln timades och fördes till Jorden 12-12-12. Moder jord och Fader himmel förenades i den portal som öppnades 12-12-12. Formeln timades och fördes till Jorden via denna portal. Nu är den befäst inom dig. Din blomma har slagit upp sina blad och där kan du läsa sagan om ditt liv. Fundera inte mer på hur du ska göra. Bara vet att det har skett! Möt din moder och fader med tacksamhet och kämpa inte med din saknad och längtan mer, därför att de är vägen till gudomlig befruktning och fullkomlighet.

Amen

Din moder och fader i evigheten.


En despacho (offergåva) till Moder jord, fylld av böner och tacksamhet.
Gjord av Qeroindianer.
Tack Moder jord och Fader himmel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar