fredag 11 januari 2013

Att lämna fiskarnas tidsålder

Veckans budskap publiceras i dag i budskapsportalen www.siljansmasar.com

Längtans blåa blomma - din plattform för att resa dig upp som en ny människa
i vattumannens tidsålder

Tiden är inne när tvättäkta treenighet ska läggas i era vilsna själar! Moder jord, Fader himmel och det heliga barnet är tvättäkta treenighet. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Moder jord är varifrån du kommer och dit du ska återvända tids nog. Världsligheten tränar ditt öga att se upp och läsa den sanna sagan om tiden och tidlösheten. Märk hur allt som du kan se med dina fysiska ögon också har en icke fysisk motsvarighet i evigheten. Välkomna nu, en gång för alla, tidlöshetens vision i ditt öga. Välkomna nu, en gång för alla, verkligheten bortom tid och rum. Härifrån och till evigheten lämnar ingen människa oberörd. Härifrån och till evigheten ligger fint och tindrar mellan himmel och jord, i djupet av din själ. Människans själ är vägen mellan tiden och evigheten. Människans sköraste, men kanske också starkaste organ, står precis mitt emellan tiden och evigheten.

Lovsjung detta organ och lär dig att älska det. Detta organ är porten till himmelriket i din själ. Sanningens lovsång ska tankas via detta organ. Moder jords kreativitet ska tankas via detta organ. Moder vattens livsnjutning ska flöda genom detta organ. Mätt och go ska du via detta organ tankas full, i en aldrig sinande ström av skapelseljud och skapelseljus. Med detta organ ska evighetens ljus uppfattas av dig. Via detta organ ska du verkligen börja leva. Via detta organ ser du sanningen. Via detta organ kommer du till insikt. Via detta organ känner du livet vakna. Via detta organ tvivlar du inte mer. Via detta organ ler skaparen mot världen! Möt det eviga livet från topp till tå via din tindrande, leende och längtande hud!

Mörkret i världen ska skingras när viljan hos er människor finns att verkligen förstå evighetens källa. Den skära hudens tindrande och tvättäkta treenighet är vägledande för tanken och tankandet! Människans skära hud är porten till livskraften och porten till ett tredimensionellt tankande! Men ni människor är på väg att vakna upp till en ny verklighet och en sak är säker. Det är inte lätt att beskriva en fyrdimensionell värld genom ett tredimensionellt medium. Men mycket är möjligt för oss så därför tror vi på detta projekt. Vi ska göra ett försök att klämma ner den större krukan i den mindre för att ni ska se den. Men om det inte lyckas då betyder det att den mindre krukan går sönder och då har vi ändå lyckats. Människan vandrar just nu ut ur vetenskapens kruka och om den spricker blir det mycket lättare, om än lite mer smärtsamt.

Förbered dig på att vandra bland skärvorna av den gamla världen. Den gamla världen kommer att rasa och en ny kommer att uppenbaras. Vi är så upprymda över att viljan hos er att se det nya är så stark. Märk väl hur vi erbjuder världen förlossningshjälp. Många uppfattar evigheten, den fjärde dimensionen, men tror inte den är verklig. Många känner på sig att världen är större än det ni kan mäta. Världen har alltid varit större. Se att det är du själv som är vetenskapens kruka, ett akvarium som du simmar i. Moder jord och fader himmel ryms inom dig. Verkar det svårt att få plats? Människans inre tredimensionella rum kan verka litet vid en första anblick. Men för oss är det oändligt. Det är evigheten. Ditt inre rum är evigheten. Världens alla lidanden och alla glädjeämnen ryms i ditt inre rum. Evighetens alla källor ryms i ditt inre rum. Via din hud frigör du dessa källor att flöda inifrån och ut, men också utifrån och in. Via din hud uppfattar du storheten i din själ. Via din hud förstår du hur stor du är. Via din hud får du tillgång till din fulla potential och till hela ditt väsen. Via din hud kommunicerar du med världsalltet.

Skapelsen är Du. Det finns inget annat! Men Du har många former och har utvecklats olika mycket. Via din hud förstår du din storhet och du förstår också dina olika livsvillkor. Allt som ÄR finns inom dig. Tydligare än så kan vi inte bli. Människor som söker tro, hopp och kärlek utanför sig själva blir lidande och vilsna. Mötet med kärleken och lyckan ligger och väntar i djupet av din själ. Vad du än gör, sök på rätt ställe efter den bekräftelsen. Verkligheten är bara en spektakulär spegelbild av sanningen i din eviga själ. Villkoren som du lever under på Jorden är vattnet, jorden, luften och solens verklighet. Moder jord och fader himmel landstiger via dina fötter och ditt huvud. Tidlöshetens kyss mellan himmel och jord i ditt inre låter ditt själsfrö gro och börja växa upp till en vacker blomma. Värmen från solen lockar den upp ur jorden och där slår den ut sina blad i luften och suger solens strålar till sitt inre.

Här lyfter vi på hatten och säger: Medvetet eller ej, så är detta vad som har hänt. Människans själsfrö har äntligen börjat leva och växa. Från och med nu erbjuds ni en ny dimension. Din kruka börjar bli för trång. Du har växt utöver dina breddar och behöver en ny kruka, eller varför inte planteras direkt i den fria naturen. Då kan du växa oändligt. För att bära frukt behöver din blomma bli befruktad. Följaktligen erbjuds din själ gudomlig befruktning från lilla fågel blå. Med denna befruktning bär din själ frukt och ditt eget själsfrö har nu blivit många små frön. Medvetenheten om din tillvaro växer med dig. Det äppelträd som du har blivit, uppstår i den nya verkligheten utanför krukan. Guds gyllene apel har fröat av sig i evigheternas evighet.

Växandet är vägen ut ur krukan. Växandet är vägen, sanningen och livet. Växandet är själva livskraften som är varandets fundament. Växandet fick fart så fort kreativiteten fick jord att växa i, men även vatten, luft och sol. Det fysiska livet behöver dessa villkor för att växa. Själsligt liv behöver också dessa omständigheter för att växa. Men växandet fortsätter långt utöver det fysiska ögats vidder. Växandets olika livsformer finns inbyggda i dig. Marken du står på försvinner i jämförelse med din storhet. Jorden är som ett sandkorn på evighetens strand. Marken du står på är bara ett sandkorn av hela den mark du står på. Vakna upp där på din strand och känn livets kompass leda dig.

Skänk er själva den största gåvan, att känna igen känslan under handen på solar plexus när verklighetens dämningar brister. När verklighetens dämningar brister väller floden fram och den syndaflod som en del tror ska komma, är just denna flod i ditt inre. Verklighetens flod visar dig vägen till uppstigningen och verkar för att var och en av er ska finna stranden jag talar om. Metafysik är väldigt svårt att förstå med en mänsklig hjärna men du behöver inte förstå. Människan behöver inte förstå. Människan är en vattenvarelse och än så länge vet fisken inom dig ingenting om människors rike. Människan är fisken. Hon kämpar mot tyngden i vattnet. Människans uppvaknande är ungefär som om en fisk skulle vandra upp på land. Människan som vandrar upp på land känner sig först tung i kroppen, men armar och ben springer lätt, lätt, lätt. Människan som kommer upp på land kan för första gången andas fritt. Människan som kommer upp på land behöver inte längre konstgjord andning för att kunna andas.

Le och förstå att du är den heliga treenigheten. Du är Moder jord och Moder vatten, varifrån du kommer. Du är också Fader vind och Fader sol, dithän du går. Du har nu kommit så långt upp på land att du kan vända dig om och börja se tillbaka dit varifrån du kom. Du har börjat uppmärksamma Moder jord ur ett nytt perspektiv. Människan som simmar i vattnet kan inte veta vad vatten egentligen är innan hon upplevt luften ovanför vattnet. Värmen från solen kan inte uppfattas på samma vis under vattenytan. Människans sökande efter Fader sol eller Gud fader, har tagit henne upp ur vattnet och först nu ser hon även vattnet. Människan lämnar nu fiskarnas tidsålder!

Men växandet kan inte fortsätta om emancipationen ovan jorden och vattnet inte leder till att det rike som du kom ifrån förenas med det rike du vandrar mot. Moder jord och Fader himmel tar varandras händer och kommunikationen dem emellan är livsviktigt för att uppståndelsen ska ske. Mötet mellan modern och fadern är livsviktigt för att det ska bli ett barn. Vi talade innan om att den nya världen måste söka passa in i den gamla på något sätt för att verkan ska kunna ske. Möter den nya världen inte den gamla varifrån du kommer, då kan inget växande ske. Världen som du vandrar mot behöver via dig möta den gamla världen som du kommer ifrån. Mötet sker inom dig och om du inte vet varifrån du kommer verkar inte mötet inom dig. Mötet sker inom dig när du upprättar en plattform där den gamla världen kan möta den nya.

Mitt råd till dig är att känna in din tvättäkta tvättbräda mitt på magen. Märk ut platsen där detta möte ska ske. Många brukar kalla platsen för Solar plexus. Moder jord och Moder vatten är den värld varifrån du kommer! Mötet med Fader himmel sker på din inre plattform! Se till att manifestera formen för dessa två element i evigheternas evighet, där du har handen på solar plexus. Mötet kan endast ske när du medvetet verkar vattnande och jordnärande, precis som en trädgårdsmästare. Först när luften och solen möter en näringsrik och fuktig jord kan växandet ske. Människan som kommit upp på land måste verka för att vattnet och jorden finns kvar i hennes liv för att mötet med Fader luft och Fader sol ska bli skapande.

Men för att två verkligen ska bli tre, behövs också en befruktning eller pollinering. Människan som blommar är levande och önskar sig inget annat än att visa sin vackra prakt för sin befruktare. Öga mot tredje öga, kontaktar din själ paradisets nektar och skvalpande nektar flödar in i dig och möter vattnets energi i solar plexus. När himmelens nektar blandar sig med jordens vatten inom dig sker födelsens mirakel. Människan uppstår i ett nytt ljus och blir pånyttfödd. Den nya människans kropp är liten och behöver vårdas ömt. Människans nya kropp ligger som en liten bäbis där du har förberett din plattform. Möjliggör nu för detta barns växande. Måna om att det får näring från Moder jord och Fader himmel och se till att det får kläder att växa i. Människans kropp är inte tillräcklig som klädedräkt. Människan behöver klä sitt barn i evighetens ljus som faller ner över henne och omsluter henne.

Inom dig vaknar treenighetens barn! Modern, Fadern och barnet i ETT. Människans livspotential ligger i djupet av din själ som ett litet frö och väntar på sin trädgårdsmästare. Möjliggör för uppvaknandet genom att tala om för himmelen varifrån du kommer. Visa himmelen ovanför dig att Moder jord finns inom dig. Då vet himmelen vart den ska gå. Då vet himmelen att den ska möta dig på din väg. Då vet himmelen hur den ska möta dig. Må din väg gå dig till mötes. Ingå en överenskommelse med dig själv. Uppsök källan där dina fötter står och känn hur vattnet och jorden strömmar upp till din plattform. Detta är faktiskt det viktigaste och enda du behöver göra. Mötet kommer då att ske eftersom att alla människor nu har kommit upp på land. Moder jord lever nu genom dig. Tidigare levde du genom Moder jord. Förstå att du har stigit upp redan. Vägen kommer att visa sig när du visar himmelen varifrån du kommer.

Förbered mötet tålmodigt genom att muddra och muddra tills vattnet som kommer är helt klart. En klar källa är mycket lättare att hitta än en grumlig. En klar källa är mycket mer lockande för paradisfåglarna än en grumlig. Vänta inte med att börja detta arbete. Möhippan ämnar sedan låta uppväxta och nygifta barn skapa ännu ett barn osv. Muta dig själv genom att förstå att det klara vattnet från Moder jord är ren och sann livsglädje. Muddrandet är därför en mycket njutningsfull och glädjerik uppgift. Muta dig själv med att varje gång du muddrar värker krisen ut ur kroppen. Slammet du får upp ska ut ur livskällan som en gång för alla ska bli ren. Moder jord tar hand om det.

Du är Allt som är! Du är modern, fadern och barnet. Mötet sker alltid inom dig. Mötet sker alltid inom dig. Mötet sker alltid inom dig. Medvetandegör dig själv om att varje sandkorn på den strand där du går, är en planet i universum. Medvetandegör dig själv om att alla universum också har en egen sandstrand. Medvetandegör dig själv om att alla universum är ett sandkorn på denna Världsalltets sandstrand. Medvetandegör dig själv om att alla världsallt har en egen strand osv. Medvetandegör dig själv om att du ligger på stranden nu! Medvetandegör dig själv om att du snart ska börja din vandring mot horisonten. Medvetandegör dig själv om att tids nog har du gått hela varvet runt. Medvetandegör dig själv om att när du har gått hela varvet runt, då börjar du titta mot himmelen och längta efter att flyga. När du är flygfärdig ska du flyga mot värmen och solen. Medvetandegör dig själv om att luften är sval och solen är varm. Moder vatten ska alltid finnas i ditt inre och förhindra att du brinner upp i solen. Tiden är kommen när du känner igen dig själv. Allt blir kristallklart och källan i ditt inre möter luftens och solens rike. Allt smälter samman och befruktningen kan ske!

Med all respekt önskar skaparen, lust och fägring stor i ditt liv.

I Moder jord och Fader himmels namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar