tisdag 29 januari 2013

Människans nya era
Ur Budskapsportalen nr 2, 2013

Skansen kommer snart att släppa djuren fria. Människan tror att hon är fri, men det är hon inte. Människan är som djuren på skansen. Människans lilla värld kommer inom kort att bli så mycket större. Människan kommer att släppas ut på grönbete och aldrig mer behöva bli instängd igen. Marken som människan rör sig på är mycket väl upptrampad, därför att hon har gått i cirklar genom liv efter liv. Maten börjar ta slut i den lilla inhägnaden. Konkurrensen ökar eftersom ytan känns mindre och mindre. Människans känsla säger henne att något inte står rätt till och det gör det inte heller. Världen som den är idag kommer att förändras brutalt.

Min och din kommer att upphöra totalt. Människan kommer inte att äga något längre. Människan kommer inte att kunna ha några privata ägodelar. Människans tidigare uppdelning i mitt och ditt, kommer inte längre att kunna existera. Människans största prövning hittills har ännu inte kommit. Människans skola når snart sin kulmen. Det är när hon ska lämna ifrån sig sina ägodelar och i en helt ny samhällsform lära sig att leva jämställt, där alla delar lika på allt som finns. Människans nya tid är långt borta, men väldigt nära! Människan är på väg att förberedas på detta nya samhälle och kom ihåg det när allt känns hopplöst.

Morgondagen är inte en morgondag full av lättförtjänta pengar! Morgondagen är en ny era! Människan är väldigt uppslukad av att tjäna pengar fortfarande. Mitt – alltså Evighetens källas – råd till er alla är att lära er frigöra er från behovet av ägodelar och pengar. Människor tror att de behöver så mycket, men när det kommer till kritan behöver hon inte mer än att hon inte fryser ihjäl och svälter ihjäl. Människans överlevnadsinstinkt är så stark att detta inte är något problem. Men till syvende och sist, om man bortser från den rent fysiska överlevnaden, så är en sak viktig i livet och det är den eviga kärleken. Människorna tror att evig kärlek uppnås, därför att man har många ägodelar.

Otvetydigt timar det som måste ske. Murbräckorna kommer att storma in och släppa människorna fria från sitt eget fängelse. Murbräckorna kommer att kvarlämna en massa krossat murbruk på marken. Men människorna kan lämna sitt fängelse. Händer och fötter är fria att gå. Många har nog inte förstått att deras händer och fötter varit fjättrade, men när de är fria kommer de att märka skillnaden. Ut ur vetenskapens kruka ska ni vandra och äntligen är den tiden här. Märkligt är det att vi äntligen har anlänt och verkar för den stora befrielsen. Urbaniseringsprocessen är nu på väg att vända och gå åt andra hållet. Människans motsatta strävan är nu på gång. Människan strävar nu tillbaka till naturen. Hon längtar efter att uppleva kunskapen om livet som återberättas av de gamla.

Ondgör dig inte över sinnets bedrägeri. Människans sinne kan vara bedrägligt, men känn ända in i själen. Människans sinne kan användas till att känna efter ända in i själen. Morgondagen ligger där och väntar på att upptäckas. Hårresande är tanken att äntligen tvinnar ni trådar till evigheten. Ångra ingenting! Murbräckor måste ta ner murarna. Människor måste komma till insikt om keruber och änglars hängivelse när det gäller era liv. Människor nästlar sig in i känslor som inte gynnar växandet. Människor måste kapa navelsträngen. Människor nöjer sig i stor grad med bekräftelsen från andra människor och strävar efter att få den. Vi tvekar inte att kapa sådana beroenden, snällt men effektivt. Människors lidande beror till stor del på att källan söks på fel ställe.

Människan söker välsignelse genom andra människor. Människor ska alltid finna ursäkter som gör att de slipper se in i sig själva. Människan är världens ljus och kanske är det inte konstigt att det som står precis framför henne, är det som lyser starkast i hennes ögon. Människor som tittar längre bort skall endast se skuggor och mörker. Men detta beror endast på att hon själv är ljuskällan. Från människan strålar Världens ljus. Så vänd dig inåt och sök källan. Så tillit i din själ och låt den växa. Människans tid är här. Miljoner människor vänder sig inåt och ser våghalsigt in i källans evigt böljande sanning. Miljoner människor ställer sig upp i rasmassorna och frigör sig från en gammal värld. Miljoner människor lättar sitt hjärta.

Människor ställer sig upp i rasmassorna! Murarna har människorna själva byggt omkring sig. Marken kommer att delas lika. Maten kommer att delas lika. Människors ägodelar kommer att delas lika. Människors kärlek kommer att delas lika. Människors kvarlåtenskaper kommer att vara kvar så länge någon behöver dem. Människors kunskap kommer att delas lika. Människors frihet kommer att delas lika. Människors glädje kommer att delas lika. Människors trygghet kommer att delas lika.

Marken kommer att delas lika. Luften kommer att delas lika. Vattnen kommer att delas lika. Solen kommer att delas lika. Människor kommer sluta att tävla! Människor kommer nakna att vandra ut i världen och visa sitt rätta Jag. Medvetenheten om timandet som sker nu tar vi på största allvar. Året 2013 är frigörelsens år. Det år när människor frigör sig från beroendet av andra människor, beroendet av ägodelar och beroendet av pengar. Tveksamheten kommer också att försvinna. 2013 är övertygelsens år. Människor tyglar sinnet och använder det så som det var tänkt. Människor vandrar hand i hand, enade, självständiga och fria, tillsammans in i den nya eran. Ren och skär sanning tar arbetet med samhället till sitt hjärta och genomför förändringarna. Alla världens ljus ska få lysa klart av egen kraft.


Människans Moder och Fader i evigheten!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar