fredag 5 april 2013

Sanningen om nådens förenande skepnad


Temat för detta budskap uppenbarade sig i dagens älvameditation
och blev inspiration till budskapet här som publicerats i Budskapsportalen påDet är en nåd att stilla vakna och se världens ljus för sina fysiska ögon. Det är en nåd att stilla vakna och känna evighetens ljus väcka själen till liv. Mina fysiska ögon kan inte se det som hjärtat kan se. Verklighetens sanna ljus träffar oss hela tiden, men vi uppfattar det inte alltid. Men med nåden får vi hjälp att se och uppleva det eviga ljuset. Med nåden vet vi att vi är på rätt väg och skapar just det som vi kommit hit för att skapa i detta liv. Undrens tid är inte förbi, mina vänner. Musik är verktyg som nåden använder i sitt arbete på Jorden. Men nåden har även andra sätt att visa sanningens ljus för människor.

;) I ett ögonblick kan livet förändras från att ha varit grått och trist, till att bli levande och helt underbart. Nådens verkan kommer ibland plötsligt och utan förvarning. Skapa möjlighet för nåden att verka i ditt liv. Möjliggör för nåden att verka i ditt liv. Mitt och ditt är den största illusionen som ni lever med på Jorden. Mitt och ditt existerar inte men är ändå roten till all ondska och allt lidande. Människor är vinnare i sista ändan därför att själens förmåga att verka för att nådens rike äntligen ska uppdagas, tar bort slöjan från era ansikten.


Det vilar en skugga över Världens barn som kraftlösheten är väldigt mån om att bevara. Med denna skugga förefaller allt hopplöst. Med själens förmåga att verkligen se bortom skuggorna och slöjorna uppenbaras det verkliga skeendets nåderika form. Tro på mig när jag säger er att vresigheten och skadeglädjen är verkningar av kraftlöshet. Med verklighetens sanna ljus känner ingen människa skadeglädje. Bara den människa som har drabbats av kraftlöshetens mörker. Människor som erbjuds kraft till sin stora själ, ser lite mer för varje dag. Människor som erbjuds tvärvetenskapliga insikter läker de gamla sår som trummat stort på trumman. Erkänn citaten som säger, att den sanna själens enda brist är att den inte ser sig själv.

Människans själ är så stor att den sträcker sig från tid till annan. Människans själ verkar i alla tider samtidigt. Människans själ läker verkligen när den inser detta. Människans själ läker endast när den inser sin egen storhet. Människans själ omfattar allt som är, har varit och någonsin kommer att vara. Människans själ är En. Sanningen är den att i det ögonblick som du inser att varje smärta du känner, ämnar visa dig lite av mänsklighetens tidigare eller senare skulder. Först då kommer den smärtan att ebba ut. Enligt förenandets lagar måste människans skulder betalas åter. Förstå nu vad vi menar med skuld. Skuld är enbart omedvetenhet. Skuld är handlingsförlamningens konsekvens. Människor som kämpar i blindo med sin kraftlöshet är belagda med handlingsförlamning. Det är deras enda skuld. Det är livlöshetens tecken.

Föreningens tidevarv är här. Mån om kättarnas starka handlingskraft säger jag att irrläror inte är syndiga. Människors sätt att benämna saker visar sig ibland vara fel. Med irrläror är det som med uppståndelsen. Med uppståndelsen är det så att den tredje dagen nu är här. Människor trodde ordagrant på en enda man som skrev, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Människor trodde ordagrant på invokationen som sa att Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen efter sin död. Förlåten ska nu falla. Mitt där du har handen på solar plexus finns sanningens tempel, där förlåten nu skall falla. Människan skall se det sanna Jesusbarnet uppstå där, på tredje dagen. Människan har väntat länge på Jesus Kristus återkomst till den här världen. Men du är formligen sanningen om denna återkomst. Människans livsform låter nu Kristus återuppstå.

Formen för människans stora och enda själ, börjar väcka erkännandet till liv. Själen nöjer sig inte med att se den lilla, lilla biten av sig själv som hon tror att hon är. Föreningen innebär att förena de små själsbitarna med varandra så att hela själens livsform åter kan få komma till uttryck och skapa liv och kraft i evigheters evighet. Sanningen om dig är så mycket större än du någonsin kan föreställa dig. Varje lite själsbit lider i ensamhet av sin separation med de andra själsbitarna. Den nåderika tanken skapar ljuv musik som sammanbinder själsbitarna igen. Själen och medvetandet verkar tillsammans och upptäckterna går hand i hand. Medvetandet upptäcker varje ny bit som läggs till själen och ser en allt större bit av pusslet, den Hela själen. Medvetandet som lägger ihop själsbitarna skapar tidlöshetsgehör och helar själen. Förstå att när du börjar bli medveten om att den du trodde att du var, bara är en promille eller mindre av den du verkligen är, då har du vaknat och allt sker fort.

Skenbarheten är plötsligt borta, precis som kraftlösheten och handlingsförlamningen. Insikten om hur verkligheten ter sig och ser ut, iscensätter ett skeende med snöbollseffekt. Förundran och ödmjukhet följer i dess spår. Mycket lidande kommer upp till ytan eftersom du börjar förenas med det förflutna och framtiden. Människors själar är väldiga katalysatorer för vanföreställningen. Medvetandegör dig själv om att föreställningen ännu inte har börjat. Aktörerna på Världens arenor är bara ett mediokert och skrattretande förspel till den verkliga föreställningen. Ett ljusfenomen som omöjligt kan hålla sig enbart till arenornas värld utan sprider sig ut i allt.


Miljoner människor verkar tro att varje liten kul och klurig gubbe som springer omkring på scenkanten är skapande och sann konst. Men ack vad ni bedrar er. Musiken som hörs i bakgrunden, är när allt kommer kring, en förebådelse för sann skapande kreativitet. Förebådelse för ett verkligt skådespel som liknar det sanna uruppförande som samtidigt sker inom var och en av er. Det fungerar som en spelplan där du är aktören. Frimodig och stark med kunskapen om att du är ALLT som är, någonsin har varit och kommer att vara. Den Enda och Hela själen håller på att läkas och ännu en gång bli hel. Föreningens tid är nu. Föreningens tidevarv har börjat.

Föreningen mellan Kristus och Belsebub kan tyckas tvivelaktig, men även er bild av denna förening är en illusion. Sanningen är att Belsebub är en kvinna som bär kvinnors lidande på sina axlar. Hon har levt i ett stort mörker och ber nu Kristus om hans hand. Moderns och kvinnans upprättelse har börjat. Hon ber om att få bli bekräftad och att upptas i det ljus som Kristus är. Med vetskap om att ondskan uppstått som ett resultat av mörkret, kan ondskan läkas ut. Mörkret är inte ont i sig själv. Människor som lever i mörker är rädda därför att de inte ser sanningens ljus. Människans mörker har i långa tider burits av kvinnan. Nu ber hon om upprättelse och förening med människosonen som står för det ljusa.

Föreningen sker när du förstår att det onda i världen endast är iscensatt av de rädda människorna som inte ser sanningens ljus. Möt din största rädsla och ta den i handen. För den upp i ljuset och se! En liten undanträngd och ynklig röst finns bakom detta till synes stora och elaka odjur. Till råga på allt är odjuret en oskyldig kvinna, undanträngd och undanskymd! Möjliggör för nåden att verka i ditt liv. Möt din största rädsla och ta den i hand. Möt ditt djupaste mörker och din största fasa och se hur skenbar varelsen är. Möt kvarlåtenskapen på marken och se det livlösa tillståndet falla som en ridå. Nakenheten är sanningen om det nya livet som spirar. Mötet med dig själv – sanningens barn – bakom denna ridå återberättar den sanna sagan om ditt liv. Människornas tid är nu. Möjliggör för uruppförandet att börja. Förlåten måste få falla och illusionens förspel komma till ända.


Möjliggör för nåden att verka förenande i dig mellan himmel och jord, mellan fadern och modern, mellan Kristus och Belsebub. Det finns ingen jävul mina barn. Det är en illusion för att skrämma er att inte se sanningen. Förlåten döljer sanningen om dig. Skadeglädjen är utan tvekan den handlingsförlamades största motor och energikälla. Förstå att det onda får grepp om världen så länge människorna vandrar i mörker och inte ser sanningens ljus som skapar handlingskraft och kreativitet. Kreativitet är den sanna essensen i allt liv. Du är ALLT som är. Livet är allt som är. Livet är kreativitet. Kristus är symbolen för livets kreativitet. Förlamningen håller på att släppa sitt tag om människorna. Förlåten till den sanna föreställningen faller och Kristus återuppstår äntligen på tredje dagen. Han lägger sin hand i varje hand som inte själv ser och det kallas nåd. Ingen bryr sig längre om de små gubbarna som springer på scenkanten i syfte att lägga beslag på vår uppmärksamhet. Ta sikte på kulisserna bakom dem. Där sker underverk och sant skapande. Där finns sanningen om ditt liv och sanningen om vem Du är!

I evigheternas evighet tackar vi er, våra barn!
Din Fader/Moder i evigheten!

3 kommentarer:

 1. Samma fras går på repeat i mig: Kreativitet får mig att blomstra, hela samhällen att blomma. Släpp kreativiteten fri och världen förändras på en femöring. Ge kreativitet ett värde i sig, en lön - "att vara" är grunden för oss medans samhällsnormen endast värderar utsagan, produkten, görat. Tänk vad medborgarlön skulle förändra ett samhälle i grunden! Tänk att ges ett värde i att vara människa. Ha tryggheten säkrad och sedan låta drömmarna gro.

  SvaraRadera
 2. Åhh vad vackert Fredrik! Jag har missat din kommentar här men i dag stannade jag upp vid detta budskap av någon anledning och ser när jag läst klart, din kommentar. Tack för att du är med mig här! Ibland måste jag gå tillbaka till gamla budskap för att få ett nytt perspektiv och förståelse för det. Detta budskap inbegriper att erkänna kvinnan inom oss. Men det avtäcker mycket mer. Det är ofta så att jag inte ser det ifrån början.
  jennyli

  SvaraRadera
 3. Åhh vad vackert Fredrik! Jag har missat din kommentar här men i dag stannade jag upp vid detta budskap av någon anledning och ser när jag läst klart, din kommentar. Tack för att du är med mig här! Ibland måste jag gå tillbaka till gamla budskap för att få ett nytt perspektiv och förståelse för det. Detta budskap inbegriper att erkänna kvinnan inom oss. Men det avtäcker mycket mer. Det är ofta så att jag inte ser det ifrån början.
  jennyli

  SvaraRadera