lördag 4 maj 2013

Det vilar ärlighet i Guds allsmäktighet
Mitt barn, välsignad är du! Ärlighet ämnar öppna dörren till himmelriket i ditt hjärta. Men vad är då ärlighet? Många skulle säga att ärlighet är att tala sanning. Men vad är då sanning? Sanningen kan vara olika för olika människor därför kan vi inte definiera ärlighet med att tala sanning. Men vad är då ärlighet? Många skulle säga att ärlighet är att skänka valmöjlighet till människor. Men det transparenta i ett sådant förfarande låter tala om för er att det egentligen bara finns ett val, men du ger sken av att vilja ge människor valmöjlighet.

Sanningen om ärligheten är ytterst trovärdig när vi lättar på slöjan till evigheternas evighet. Ner och upp, lätt och tungt, ja och nej är verkligheten du lever i. Men verkligheten som jag lever i är väldigt annorlunda. Minnet av den verkligheten finns inom var och en av er. Minnet av verkligheten längtar ni efter, för det minnet fungerar som en nyckel till evigheten. Minnet skapar välbehag. Minnet väntar hela tiden runt hörnet. Hörnet består av sinnets begränsning. Minnet väcker livet och skapar kontakt med den verklighet som jag verkar i.


Hem ljuva hem, är en spegelbild av verkligheten. Människan försöker skapa sig ett hem som påminner dem om det eviga hemmet. Återskenet från evigheten är mer eller mindre starkt i olika skeden i livet. Men det är extra starkt i tonåren. Många i den åldern känner sig vilsna och behöver en kraftigt upplyst väg för att se vart de ska gå. Hem ljuva hem, är en trygg hamn att vila i. Dock måste de ge sig ut på havet och upptäcka världen. Fyrarna som lyser i mörkret är likt evighetens ljus som visar vägen. Människor ser sina barn vada i vattenbrynet både länge och väl, men till slut så kan ingen hindra dem ifrån att frigöra sig och ta vågorna med storm.

Umgänget blir sedan ett helt annat umgänge. De upptäcktsresande ungdomarna kommer hem med kunskaper och upptäckter som de vuxna inte hade en aning om. Mamma och pappa vet hur det är att vara ung men de kunskaper som de själva fick på sina resor är helt annorlunda än deras barns. Men hur hör detta ihop med ärlighet kanske ni undrar? Mamma och pappa har sin sanning och ungdomarna har sin sanning. Men en sak består och det är ljuset som leder de på vägen. Frigörelseprocessen är den samma men det ungdomarna upptäcker på sin resa är helt andra saker än föräldrarna gjorde. Men kärleken ombord på båten är alltid den samma, precis som ljuset som båten navigerar efter är det samma.

Upptäckterna som resenärerna gör välsignar deras själar med visdom. Manskapet ombord vet hur de ska göra därför att många har seglat på de stora världshaven före dem. Mamma och pappa behöver inte oroa sig därför att träbåtar har bytts ut till stora skepp och kunskapen att tukta vågor och vind är gammal och beprövad. Manskapet ombord tränar sig nu i eviga frågor. Tiden behöver nu inte gå åt till att täta springor i träskrovet eller till att ro för kung och fosterland. Maskinerna tar hand om arbetskraften.


Men ungdomarna har ju åkt iväg på de stora världshaven för att upptäcka världen och lära sig om livet där ute. Resans syfte förskjuts från att ha varit en möjlighet att lära sig klara sig själv och klura ut hur man ska lösa diverse problem, till att bli en upptäcktsresa i hur man, ur ett mer psykologiskt och själsligt perspektiv, ska klara sig på egen hand. Med livet i stort är det samma sak. Mänskligheten har gått från att försöka försörja sig och klara sig på ett praktiskt plan, till att börja söka klara sin själsliga försörjning.

Förhållandena har förändrats. Ni har ett materiellt välstånd och behöver inte längre tänka på den biten. Men i tider av nöd har all energi och allt fokus lagts på den fysiska överlevnaden vilket har gjort att själens välsignelse kommit i skymundan. Människorna är nu på väg att upptäcka kraften som döljer sig i själen. Själen är miljoner gånger starkare än vad kroppen är. Med hjälp av själen kan du utföra miljoner människors arbete i ett enda ögonblick utan minsta ansträngning. Det gick att arbeta utan själens hjälp tidigare men det var oerhört tungt. Tyngden från arbetet gjorde att man började söka efter tekniska lösningar. När allt kommer kring, lackade livet igen under den industriella revolutionen därför att människan började förlita sig på maskinerna.

Livet skulle upprätthållas med hjälp av maskiner och evighetens ljus blev andrum endast på den arbetsbsfria söndagen. Under ytan växte en misstro om den egna förmågan i takt med att tekniken mer och mer tog över det mänskliga arbetet. Förut kunde människan i alla fall finna en tillfredsställelse i att själv ha presterat något, även om det var tungt. Skenet bedrog! I takt med att det verkade som om mänskligheten avancerade, var det precis tvärtom. Undantaget de som utvecklade och drev maskinerna.

Ärligheten låg i att bevisa hur väl man kunde styra en maskin, inte i hur väl man kunde styra sig själv och sitt liv. Förståelsen av den ärlighet som vilar i Guds allsmäktighet, handlar om insikten om vem du är. Med ärlighet ljuger man inte för sig själv om den saken. Med ärlighet går det inte att sticka under stolen med vem man är. Med ärlighet sker uppståndelsens mirakel. Varje människa i den här världen erbjuds chansen att vara ärlig mot sig själv. Förljugenhet handlar om att trycka ner sig själv med vanföreställningar i stil med ”du ska inte tro att du är nåt” och ”inte ska väl jag”. Livet måste en gång för alla tas tillbaka från maskinerna. Maskinerna lever inte och de enda som lever är de som har utvecklat och producerat maskinerna. Resten har blivit slavar, den moderna tidens slavar.

Tidigare lät man slavarna hugga sten med hacka. Nu låter man slavarna trycka på knappar och dra i spakar. Hur som helst, det är i ärlighetens namn dags att låta slaveriet upphöra för gott. Världen behöver inga fler maskinförare. Människoskaran behöver ta tillbaka det sanna livet som gått förlorat. Människosläktet behöver träna sig i att vara rättfärdiga mot sig själva och värdesätta sig själva, inte för det arbete hon utför, utan för den allsmäktighet hon besitter. Människans allsmäktighet är starkt förbunden med ärligheten. Människor som vågar erkänna för sig själva att de är både ljuset i fyren, ljusets drivmedel och ljusets hölje, tar ett kliv tillbaka från samhällets kugghjul. När tillräckligt många har tagit ett kliv tillbaka slutar hjulen att snurra och slavarna vid maskinerna blir fria.

Till en början är det mycket frustrerande att bli fri. Hur ska man klara sig på egen hand? Men precis som för ungdomarna är det dags att upptäcka världen. Dock är ubåtar mer passande som färdmedel den här gången, eftersom den här resan tar sin väg under ytan. Med ett ”ut ur vetenskapens kruka” – tänkande, fungerar världen som en symbol för det eviga livet. Erkänn för dig själv att, aj – jag slog mig! Då gör du inte om samma sak en gång till. Människor är ganska trögfattade i det avseendet, måste jag säga, eftersom de inte lever som de lär sina barn. Ni kan slå er många gånger på samma sätt, ändå gör ni om samma sak igen.


Första steget till att bli ärlig, är att verkligen lyssna på själen. Den enda själen lever i er alla och vet och ser allt ur ett helt annat perspektiv. Förstå att uppståndelsen sker när evighetens ljus får lysa genom dig. Uppståndelsen sker när du förstår att strömbrytaren sitter inom dig. Uppståndelsen sker när du förstår att du själv är den enda som kan trycka på strömbrytaren. Må hända, with a little help from a friend, men det är du som trycker. Slaveriet handlade om att trycka på maskineriets knappar och friheten handlar om att trycka på det gudomliga livets knappar inom dig.

Förberedelsens långa tid är snart till ända och förarhytten ska beträdas av dig. Du är föraren i ditt eget liv. Skipa rättvisa i ärlighetens namn. Miljoner människors arbete kan du genomföra genom att trycka på ärlighetens knapp i ditt inre. Med ett enda tryck frigör du miljoner människor från sitt slaveri. Miljoner människor blir friställda och måste börja söka svaren till varför och varthän, inom sig. Friställandet är en skör, kaotisk och jobbig tid för många, men det blir bättre och bättre. Maskinerna står inte i folkets fokus och tiden kan istället användas till att söka tidlösheten, det eviga i själen. Mat på bordet tvivlar vi aldrig någonsin på!

Den tidlösa själens ärliga allsmäktighet har talat via Moder/Fader Gud

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar