torsdag 6 november 2014

Att inte rädas det enda tillståndet - KÄRLEKEN - Ärkeängeln Uriel vill visa oss sanningen.
Det viktigaste verkandet för er som lever idag på jorden är att våga älska. När jag säger våga älska, då menar jag att verkligen, på inga som helst villkor, rädas detta enda viktiga. För vad jag ser ifrån min kerubiska synvinkel är, att till största delen så är väldigt många av er fortfarande rädda för att älska. Ni kanske inte tror det men vad jag ser förbluffar mig. Medvetenheten om att kärleken är det högsta och bästa, den finns hos er! Men förståelsen för vad kärlek egentligen är, den saknas. Om kärlekens kraft en gång för alla ska segra på jorden då måste ni verkligen förstå vad kärlek är. När ni har förstått vad kärlek är, då räds ni inte längre.

Se sanningen i vitögat, en gång för alla. Medvetandegör dig om vad kärlek är. Möjliggör för kärleken att förevigas, och le. Det enda verkliga tillståndet förmeras när du ler. Muta inte bort det som är din räddning. När du är rädd för att älska och att bli älskad då förstör du kodningen av din själs kapacitet att leva. Människornas fienden på jorden är visserligen skrupelfria levande krakar som skapar facklor runt om i världen och skrattar, till stjärnors stora förtret, när de slocknar. Under inga omständigheter får ni tro att ni är dessa facklor. Ni är inga bloss som dyker upp i mörkret för att brinna en tid, och sedan slockna. Ni är evigt lysande stjärnor på en allt igenom kärleksfull himmel.

De skrupelfria krakarna gör allt för att ni inte ska se detta faktum. Men det är dags att verkligen börja se. Människan är viktigare för kosmos än ni tror. Skulden som har lagts på er förblindar er. Musiken väcker er. Musiken låter era själar minnas den eviga och kärleksfulla himmelen som är ert hem. Musiken förlöser era själar och blottar det eviga stjärnfröet i ert inre. Förlös dig själv, och känn den eviga lågan tändas en gång för alla. Förty så skapades världen. Hur ska vi kunna förklara det självklara för er människor? Livet på jorden är en lek, en livsdans som ni har kommit till, för att vederhäfta vissa saker. Livet är en lek och ni tar det på så stort allvar.

Ni är väckta till insikten om att kärleken är det högsta och bästa. Men ni förstår fortfarande inte kärlekens väsen. Man skulle kunna säga att för att förstå kärlekens väsen då behöver man först förstå dess motsats som är icke kärlek. Livets essens är kärlek. Det är det ENDA tillståndet. Det finns ingen motsats till det enda tillståndet. Det är det enda som är. Och när det enda tillståndet inte får råda, då kvävs kärlekens låga, och du inträder i ett icke-tillstånd. Följden av att befinna sig i ett icke-tillstånd är sanslöst otrevligt och förtärande, och skapar endast irritation och frustration.  Den som befinner sig i ett icke-tillstånd får inte tillgång till den eviga kraftkällan. Det är som att kraften tar slut efter ett tag. Du är som ett batteri, laddad en gång i begynnelsen och kraften räcker en viss tid innan den tar slut. Den eviga uppkopplingen eller inkopplingen ger evig kraft.

Skenheligheten och skuldbeläggningen är verkligheten som ni lever i. Den som inte har tillgång till den eviga kärlekens källa i sitt inre, är lätt att styra och lura. Den som har tillgång till den eviga kärlekens källa i sitt inre, låter sig inte luras. Evigheten är för stor för att något på jorden skulle kunna rubba en sådan själ. För att ta sig ur ett icke-tillstånd finns bara ett sätt, att förstå vad kärleken verkligen är. Du och ingen annan har förmågan att fånga upp den vibration som omsluter dig. Förstå att du är skapad ur denna källa. Du har låtit dig skapas som en följd av kärlekens förmerande. Du har sedan låtit dig skuldbeläggas, och den fångenskap det ger upphov till har du själv valt, i tron att det är så det måste vara.

Utom alla tvivel förfäras du när jag säger hur lätt det är att bryta sig ur den förvanskade bilden av dig själv som ligger som ett kraftlöst fängelse runt dig – Fötterna på jorden och händerna i skyn – Mat på bordet och näring för själen. Musiken skapar öppningar i ditt fängelse. Dikter vägleder själen att hitta öppningar och skymta evighetens underbara land. Förstå att det enda viktiga är att äntligen ta sig ut. Människans kraft är oändlig. Du ensam har den kraften. Om viljan att uppfatta sig själv som den största kraften ska vakna, då behöver någon tala om för dig att den enda vägen att bryta sig ut ifrån ett fängelse kommer inifrån. Du som sitter fängslad har utbrytarkraften. Den som står utanför kan aldrig, och då menar jag verkligen aldrig, forcera dina murar, om du inte öppnar dörren. Murar som forceras utifrån kommer att förstärkas inifrån. Det yttre ”hotet” måste till varje pris hållas borta. Det är så ni tänker.
 


Förstå att när någon tränger sig på, betyder det endast att den personen vill frigöra dig från ditt fängelse. Det finns ingen annan väg att gå. Dårskap har många ansikten, men den dåre som tränger sig på, är den som gör det viktigaste jobbet i er värld. Han kanske inte förstår det själv. Men det är sanningen. Betrakta därför dårarna som era frälsare. Det må vara dårskap i alla dess former. Det spelar ingen roll, men för guds skull, släpp in dem.

Tingens ordning är inte alltid vad de synes vara. Möt din största rädsla att blotta din själ. Förstå att enda vägen att komma ut, är att låta någon annan komma in. Förstå att för att lära sig kommunicera med evigheten så krävs det inte mycket alls. Men det lilla som krävs, kan vara en hel livstids lärdom för er människor. För att lära sig kommunicera med evigheten så krävs det inte mycket, men det kan hänga på ett hårstrå hela livet. För den som känner i djupet av sitt hjärta, att lovsången som stiger upp ur ert inre är en hälsning från det enda tillståndet av kärlek, låt denna sång vägleda er ut ur ert fängelse. Känn vad den gör med dig. Möt kraften som stiger upp och känn känslan sprida sig inom och utom dig. Förstå att det är kärlekens kraftkälla som vaknar till liv och talar om för världen att ”här är jag”. Ljudet som denna lovsång består av är kärlekens vibration, Sanningens vibration.

Lyft på slöjan framför dina ögon, och sätt saker i samband. Den pinne som läggs framför dina fötter så att du ramlar, är inte till för att skada dig. Den är till för att rädda dig ur ditt fängelse. Den glasburk som är ditt fängelse har länge fått dig att tro att din värld är begränsad, men tänk så fel du haft. Du går runt, runt, runt och tror att det är hela din värld. Du ser evigheten skymta genom glasväggen, men du kan inte uppleva den. Den pinne som läggs framför dina ben, vill få dig att sluta springa, och ta ett kliv upp till din räddning. Du är, vanan trogen, rädd för allt som tycks hota ditt lilla liv där i glasburken, och hoppar gärna undan när ”fara” (läs räddning) hotar. Det är dags att tänka om och tänka rätt. Förty så skapades världen. Det enda tillståndet är bortmotat av er, därför att ni trodde att det skulle lura er. Dock finns bara en räddning, och det är att förstå att livet aldrig lurar er. Det finns bara en räddning och det är att förstå att livet gör allt som står i sin makt för att rädda dig ur ditt glasburksfängelse.
Det enda tillståndet av kärlek ger sig inte, innan det får din uppmärksamhet. Du kommer förr eller senare att falla till föga och låta dig räddas. Ju förr desto bättre. Förstå att du är kommen till världen i ett enda syfte, och det är för att inse att DU ÄR EVIG KÄRLEK, inget annat. Du har kommit för att en gång för alla, låta dig räddas. Fall för frestelsen den här gången. Förlåt dig själv för att du låtit dig luras så länge av giriga och skrupelfria krakar på jorden som inte låter dig förstå din storhet pga. deras egen rädsla för denna storhet hos dig och dina medmänniskor. 

I skenet från alla villfarelser finns en enda sanning och det är sanningen om dig, som varande det enda kärleksfulla tillståndet. Något annat finns inte. Någon annan finns inte. Du ÄR ren kärlek i ditt innersta väsen. Förstå det nu. Du behöver inte längre irra omkring i blindo, nu vet du. Ditt uppdrag är att se hur livet skapar förutsättningar för dig, varje dag att hitta ut ur glasburken, så att du äntligen kan kommunicera med evigheten som är ditt hem och ditt ursprung.

 
 

Förstå att det är ditt uppdrag. Lär dig klättra, lär dig se livets tecken till dig, och lär dig jonglera. Du skapar glädje i evigheten när du gör roliga saker. Förringa inte din tid. Den är viktig och lustfylld, varje dag. Dröj inte med att göra det du älskar att göra. Dröj inte med att följa ditt hjärta. Det värkande hjärtat föser på muren inifrån. Tiden är kommen då skrupelfrihet inte längre har någon inverkan på dig. Förstå trånandet som ditt hjärta gör och lyssna utan takt och sans. Förstå ditt hjärtas varande som går bortom dess slag. Följ evighetens underbara ord som låser upp dörren till hjärtat. Se! Lev och låt leva! Tacksamhet är vägen. Du är sanningen. Din essens är kärleken.

Tack!

;) Ärkeängeln Uriel

 Om det gör ont, då är det inte kärleken som gör ont. Då är det murarna som håller på att krossas.

1 kommentar: