söndag 23 november 2014

Att söka erkänslans rike! Det förlovade landet... 

Människorna som är välsignade med verkligt tränat öga, förstår vad du skriver, men det vackra och kärleksfulla erkännandet som du ger, förmår inte alltid hitta sin väg fram. Motgångar är inget annat än kärlekens sätt att söka hitta sin väg in i era hjärtan. Motgångar är inget annat än kärlekens försök att få er att lyfta blicken ifrån ting som är utan betydelse. Motgångar är verklighetens sätt att tala till er och tänja på era medvetandens gränser. Oersättliga sanningar finns att hämta inom era egna hjärtans energisystem. Mersmaken nöjer sig inte med mindre än det bästa. Murarna måste falla nu! Musikens väsen är fullkomlighet i ett evigt perspektiv och vackra toner i ett jordiskt perspektiv. Människor som du själv, är vågor på ett ständigt stormigt hav. Nästa period i människornas liv består av en djupdykning i sitt eget liv. Murarna måste falla nu! Den visaste av de vise kommer nu att hålla ett litet tal, och keruber och änglar jublar i skyn. Den visaste av de vise är erkänslan i era hjärtan, som nu vill ha ordet.

Det vågspel som ni är offer för på Moder Jord, är inget attribut för ”viljan att vara”. Tro mig på mina ord när jag säger att ”viljan att vara” är erkänslan i era hjärtan – en livskraft som är grunden för allt liv. Utan viljan funnes inget liv. Duktigheten inom er talar ofta om ”erkänslan” som något att sträva efter. Med erkänsla växer ni. Med erkänsla förstår ni att ni har åstadkommit något bra. Med erkänsla har ni fått en värdering, ett betyg och ett mått på hur duktiga ni är. Men det är en villfarelse kära barn. Med erkänsla menas något helt annat. Med erkänsla menas ”livets inneboende vilja att vara”. Denna ”vilja” är Guds ord, som bor i era hjärtan. Mitt ord, är ditt ord. Mitt ord, är erkänslan som ligger i ditt hjärta och sover. Doktriner har pådyvlat er att denna vilja kommer ifrån ovan. Doktriner har sagt att Guds ord är lag, och att den gudomliga viljan är något som ni måste följa om ni ska få ett fullkomligt och lycksaligt liv.
Dock vill jag säga er att viljan att vara, är en inneboende källa av erkänsla inför livets storhet, varur denna vilja mynnar. Mitt ord är inget mindre än din egen ”vilja att vara” och vilja att födas på nytt varje dag ur den inre erkänslan i ditt eget hjärta. Mitt ord är inget mindre än en lycksalighetens smekning över ditt huvud när du känner dig viljelös och vilse i natten. Mitt ord är inget mindre än önskningen som hörs viskas från ditt hjärtas inre rum. Mitt ord är inget mindre än detta rums längtan efter att fyllas av födelsens mirakel. Mitt ord är inget mindre än detta födelsemirakels längtan efter att ha en plats att födas på. Det vilar en sorg i era hjärtan så länge doktrinerna sväller upp som troll i solsken. Hugsvalan är känslornas visshet om att där läkning sker följer vackra ord. Mitt ord är hugsvalor i era inre rum. Skenbarheten är vacker därför att under ytan döljer sig tidernas största sanning, som vill bli synlig. Men äkta vishet, förstår faderligheten och moderligheten som en kyss. Moderligheten är välkomsthälsningen till världen, och faderligheten är lovsången ifrån skyn. Kyssen mellan dessa två är önskan om liv, nytt liv och pånyttfödelse.

Stunden är kommen när det är dags att önska sig rätt saker. Människornas längtan efter erkänsla är föranlett av det ljudlösa inre rum som kämpar för att bli uppmärksammat. Mitt ord föds i detta rum som ett litet barn. Mitt ord är ”viljan att vara”. Mitt ord är föreningen mellan Fadern och Modern i den eviga kyssen. Mitt ord är födelsens mirakel. Den skapade livsviljan är varken mer eller mindre än den viljestyrka som krävdes för att skapa den. Miljoner och åter miljoner viljor har lämnat jordens yta för att du skulle bli till. Förglöm inte dessa viljors duktighet, och deras vilja att förstå sina små liv ur ett större perspektiv. Möt deras livssträvanden, som bor i ditt hjärta. Du är frukten av deras vilja. Du är frukten av allt livs ”vilja att vara”. Du är frukten av evighetens erkänsla att finnas till. Följ ekot i ditt hjärta efter skapelsens kärleksfulla vilja att ständigt vara till.

Den eviga erkänslan är det gudomliga ordet som föds i ditt hjärta. Det gudomliga ordet är förutom ”viljan att vara” också erkänslan och slutligen kommunikationen med dig själv och ALLT som är. Du är allt som är. Du är viljan att vara, du är erkänslan och du är Gud. Mittens rike i ditt inre, är paradiset. Du är livsfrukten och du är trädet. Du är hönan och du är ägget. Du är allt som är. Inget kan separeras från allt som är. Det viktiga för själen att förstå, just nu, är att kärlekens erkänsla är något som kommer inifrån dig själv. Du har förmågan att älska, därför att du har viljan. Du är född av viljan och du är kommen ur livets "vilja att vara". Du förstår vad jag menar när jag säger, att för att vara skapad av viljan, behöver ditt inre rum i hjärtat få tillgång till de kärleksfulla orden. Du återfår ditt liv när du skapas åter. Mitt barn, du förstår vad jag menar när jag säger att din skapelse ligger i dina egna händer.
Kroppen som du bär är en dräkt för ditt själsliga liv att födas i. Min kärlek till dig ska få dig att födas. Din kropp är din själs kläder. Förstå, att för att verkligen skapas, vågar jag påstå att fröet till din själ behöver rätt näring. Du är din egen trädgårdsmästare och du ska plantera ditt själsfrö i god jord, vattna med gott vatten, låta grodden få luft och sol för att växa sig stor. Duktigheten kommer här väl till pass. Förstå att det själsliga växandet tar tid. Det sker inte över en natt. Ta ett steg i taget. När ditt inre själsfrö har växt till en blomma, då startar det längtande tillståndet. Det längtande tillståndet är ett skede i din utveckling som är mycket påfrestande. Det är då du upptäcker det inre rummet strax under ditt hjärta. Du upptäcker att det saknas något där, du upptäcker att varje sak i din fysiska omgivning har en motsvarighet i den andliga världen. Du blir medveten om att för att förstå sig själv, behöver jag skapa mig själv, så som det var tänkt från begynnelsen.

Det längtande tillståndet mynnar ur den nyutslagna blomman i solarplexus. Detta tillstånd är det vi brukar kalla ”längtans blåa blomma”. Den vackra blå blomman har slagit ut sina blad för att locka till sig den gudomliga näringen. Du har hittills skött din blomma med de fyra elementens näring. Nu är blomman utvecklad till sin fulla potential och längtar efter att få bära frukt. Du har här, inte mycket att säga till om, ifråga om vidare växande. Det du, utan omsvep, behöver göra är att fortsätta ge blomman näring, så att den inte vissnar under tiden nästa skede i utvecklingen lägger sig som vacker nektar i din blommas blad, och befruktar den med gudomlig näring. Den lilla blå fågeln kommer med denna paradisnektar. ”Lilla fågel blå” landar på tredje ögat och rister sina fjädrar. Du är nu befruktad, och din själs blomma kan äntligen bära frukt. Du har hörsammat evighetens ljuva ”skål”. Denna nektar är som vin för själen. Den befriar dig ifrån lidande och frälser dig därmed ifrån ondo. Detta vin är symbolen för Kristi blod. Blodet fyller dina ådror och låter frukten förvandlas till en människa. Detta är Du – ditt andliga Jag.

 

Ditt andliga uppvaknande är ett faktum. Där ligger du naken och skär i en blombädd. Du är förevigad i denna skapelse. Din kropp är förgänglig, men detta barn är evigt. Du har skapat dig själv. Du är naken och skär. Det gudomliga vinet från paradiset har blandats med vattnet från Moder Jord, och det har givit ditt barn en vacker rosa färg, kärlekens färg. Det är nu dags att klä detta barn i en evig dräkt för skydd och värme. Det fantastiska är, att ”viljan att vara” ständigt låter processen fortgå. Inget är statiskt under inverkan av ”viljan att vara”, livets motor och drivkraft. Du är naken och behöver kläder. De eviga kläderna kommer till dig ifrån ovan och ifrån nedan. Det vita ljuset ifrån ovan faller ner över dig som en slöja eller mantel, och det vita ljuset från Moder Jord (ja det är numera vitt, transparent) stiger upp och omsluter dig ifrån nedan, som en kjol eller ett par byxor. Detta ljus som blir din andliga kropp, är det som vi brukar kalla för Kristi kropp. Detta är din andliga klädnad som du nu ska växa i. Du är från och med nu, stadd i ett mycket viktigt växande. Den transformation som snart sker är för många en lugn period i livet, och är förknippat med harmoni och väntan. Det får ha sin gilla gång.

Det som sker när växandet är klart, och barnet är vuxet, är det heliga bröllopet. Det vuxna barnet börjar längta efter sin andra hälft, sin tvillingsjäl. Då det är dags för bröllop sluts slöjan framför varje människas ansikte. Det vita ljuset omsluter er totalt som en puppa. Människan under slöjan längtar efter att förenas med sin trolovade. Ännu en gång uppstår en längtan. Det är när din trolovade kysser dig, som slöjan lyfts. Det är då du ska lämna ditt gamla skal på marken och söka nya domäner. Hon eller han som kommer ut ur puppan, är sländan som numera lämpar sig bättre att flyga. Det gamla livet kan aldrig komma tillbaka mer. Det ligger som ett skal på marken.
Det sköna i kärlekens kraft är att den låter bräcka alla murar. Den kind som möter en annan kind ändrar för alltid tidlösheten, genom att ytterligare en själ hittar hem. Du förändrar evigheten när du lär dig att flyga. Du ändrar skapelsen så som i Himmelen så och på Jorden. Duktigheten kan nu ta ett steg åt sidan. Därför att kraften återgår dit varifrån den en gång kom. Du har upptagits i evighetens sfärer, även om din kropp fortfarande vandrar på Jorden. Detta är magi. Detta är kärlek i sin renaste form. Detta är kontemplation. Detta är sann erkänsla. Det är erkänsla som du ger dig själv, därför att den enda erkänsla som finns, är den som ligger i djupet av ditt hjärta och förväntar sig att du ska uppmärksamma den. Det gör du när du förstår att du är trädgårdsmästaren. Den erkänsla jag talar om är kraften i hjärtat. Det är solen som får din blomma att slå ut. Den kungliga erkänslan är flödet från din inre sol som låter din gyllene krona synas på ditt huvud. Den kungliga kronan är ett tecken på att den inre erkänslan har vaknat.

Du behöver inte förstå allt ännu. Men det finns livskrafter som du är ämnad att kanalisera i ditt liv, så som en trädgårdsmästare odlar vackra blommor. Vänta inte med att skapa dig själv. Skapelseprocessen sker i sju steg, precis så som Gud skapade världen på sju dagar. Det är en ständigt pågående process. Vi har just nu kommit till den tredje dagen. Det är den dag när erkänslan i era hjärtan vaknar och får era inre blommor att äntligen slå ut sina blad. Solen i era hjärtan är den kärlekskraft som får murar att falla. Den gudomliga vinden (helig ande) hjälper till att blåsa upp porten in till era hjärtan – Guds rike på jorden. Denna port sitter i halsen och när den öppnas kan elden som flammar upp, bränna till rejält. Det är inte farligt. Det är bara ett tecken på att du börjar leva. Det är ett tecken på att vi har nått fram till dig, och att du är redo att födas på nytt, till den du är ämnad att vara.


 

Lyft slöjan från dina ögon och erkänn dig själv som en kung eller drottning. Möt dig själv sittandes på tronen. Dikt blir verklighet. Utom alla tvivel är du på väg att låsa upp dörren till himmelriket i ditt hjärta, där du är kung. Mötet med dig själv, är det vackraste möte man kan göra. Inom dig finns alla förutsättningar. Du är trädgårdsmästaren, du är blomman och skapelsen. När vi kommer in i bilden då är ”längtandet” din status. Din längtan är vår kallelse. Ditt längtande talar om för oss att det är dags att skicka gudomlig näring. Det är meningslöst att skicka gudomlig näring, där inga blommor finns. Det är en process som har en mycket given ordning, och den kan ingen rubba. Ditt arbete kommer först, sen kommer vårt. Därefter överlämnar vi allt åt livet och åt ”viljan att vara”. Det eviga växandet är den råkraft som kompenserar oss för vårt arbete. Du och vi är levande skapare på var sin sida av skapelsen. Du i den fysiska, och vi i den icke fysiska världen.

Ha förtröstan, att allt har sin tid. Det går inte att forcera växandet. Varje frö har sin inbyggda potential till växande. Men med god näring utnyttjar man fröets hela potential.


 
 
Tack för att du lever och skapar liv. Tack för att du lyssnar till den eviga ”viljan att vara”. Tyd själens tecken som talar till dig, och dröj inte med att plantera ditt frö i Moder Jord, vattna med Moder Vatten, låta Fader Vind och Fader Sol locka ditt frö att växa upp ur jorden. Du är skapelsen och skaparen. Du är allt som är.

Hela skapelseberättelsen får du ingående i Evigheternas bok (se i marginalen)

 

Hälsningar ifrån Keruber och Änglar i kärlekens, erkänslans och viljans tjänst.

3 kommentarer:

 1. vågar inte ta till mej, men är mycket inponnerad. känner stark beundran till dej. grattis. saknar adress.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym <3
   Dina ord gläder mig oerhört mycket. Jag är välsignad som fått förmånen att höra och kommunicera de levande orden ifrån evigheten, vårt djupaste inre och vårt högsta i universum. Så fint att du har hittat hit, och jag hoppas att du vågar ta till dig orden. Det är dina ord, så väl som mina. Allt gott till dig i Helsingborg, från mig i Varberg. Ljus och kärlek. Från Jennyli

   Radera
 2. kraften ikorsetsfältär hjärtat.kärlekens krigare.helsigborg

  SvaraRadera