söndag 13 juli 2014

Fönster mot Norden

HIMMEL 
 
 
 
Detta budskap har inspirerats av den underbara CD-produktionen, OMINE - Himmel, av Malou Berg. Hennes musik är Pleiadiska frukter som serveras oss på våra själsliga bord. Musiken ger oss tillgång till den eviga vibrationen i kosmos som låser upp dörren till kärlekens dörr i vårt inre. Läs om Malou på hennes hemsida http://www.malou.se/
 
 

Hur vore det om vi alla tog ett nytt tag i våra liv och vågade inse att lire och dollar är ute ur bilden väldigt snart. Människorna kommer inom en mycket, mycket snar framtid att få lära sig ställa om sin livsstil. Människorna kommer inom en mycket, mycket snar framtid få se kollapsen av det monetära system som hon är född in i. Människorna kommer mycket, mycket snart att få uppleva friheten att leva utan pengar och möjligheten att interagera med varandra på ett helt nytt sätt. Människorna har upplevt alltför mycket krig, förstörelse, huliganism, korståg, misshandel, förslavning och kärlekslöshet så att hälften kunde ha varit nog.


En ny himmel
 
Det vilar en trygghet i vissheten om det pengalösa samhället därför att verkligheten är den underbaraste av underbara. Utan att ta i så sker nu det som ni alla har väntat på. Människorna går igenom en formell transformation och erhåller sin källförteckning. Många av er har redan fått tillgång till ert ursprung och kommit ihåg varför ni är på Jorden och vilka ni är. Här och nu förbereds tillräckligt många på ansvaret det innebär att få tillgång till sin egen källförteckning. Fönstret mot norden håller på att öppnas för miljoner människor. Musiken ska flöda in genom detta fönster och låsa upp dörren till tidlöshetens bibliotek inom er. När så skett får ni tillgång till er egen källförteckning och kunskapen om vilka ni är.

Miljoner människor är tillräckligt många för att ringarna på vattnet ska få hela världen att vakna. Halleluja! Miljoner människors transformation är tillräckligt för att föra hela mänskligheten in i den nya, oskuldsfullhetens och kärleksfullhetens era. Musiken ska öppna låset dit in där formeln ligger och väntar på att läsas. Formeln som krävs för att förstå sin källförteckning kallas altruism och undanber sig inte längre. Hd har inget att säga till om längre när alla hittat formeln för att låsa upp dörren till de eviga källförteckningarnas bibliotek i människans inre.
 
Tänk så här mina älskade keruber och änglar. Lä är till för dem som känner sig förorättade av livets försök att låsa upp dörren till källförteckningarnas bibliotek. Musik är nyckeln till biblioteket och hur skapas musik? Jo, med hjälp av luft och vind. Musikens allra första melodier skapades av vinden och dessa toner har ni människor tagit efter. Musikens källa är universums kvarkar och känslokaskader. Människorna har lärt sig att översätta dessa känslokaskader. Hämta nyckeln nu, till kunskapen om ditt ursprung och din identitet. Förstå att fönster mot norden är en symbol för evighetens uppåtvända lufthål på din kropp. Förstå att kroppen andas, inte bara genom munnen, utan också genom tidlöshetens andningshål som fungerar som uppkoppling till evigheten.
 

Ämnet som vi talar om idag är verkligen viktigt att förstå. Halleluja! Hals över huvud är också en metafor eftersom detta eviga andningshål sitter längst upp på ditt huvud som en vacker vit blomma som slår ut sina blad. Denna blomma är fönster mot norden och den hör ihop med halsen. När den slår ut sina blad kan din själ andas in kerubers och änglars språk och förvandla till musik som i sin tur låser upp dörren till ditt hjärta. Förstå att om du sitter i lä kan ingen musik spelas och ingen dörr låsas upp. Upplåsandet (eller uppBlåsandet) av denna dörr förbereder världen på ett helt nytt paradigm, kärlekens, glädjens och musikens paradigm. Ursäkta er inte längre. Hättan av och andas med själens fönster mot norden. Förstå att det är bråttom. Era hjärtan får ingen luft. Era hjärtan kan inte leva. Era hjärtan stryps.

Förstå att det är livsfrukterna från evigheten som får er själ och kropp att leva. Förstå att livsfrukterna från evigheten är lika viktiga som de frukter som ligger på ditt bord. Ta varje kroppsligt fenomen i beaktande och se den eviga sidan av detta fenomen. Du har ett bord i ditt kök där du serverar din kropp all energi och näring den behöver. Du har också välsignats med eviga bord på din kropp där du serverar själen tidlös näring. Älska dig själv så som du älskar din nästa och ödsla inte mer tid på att försaka och förringa dig själv. Musiken låser upp kaskader av känslostormar som får flöda ur ditt inre universum. Hasta inte iväg älskade människobarn. Möjliggör för förlossningen att ske. Möjliggör för den eviga näringen att serveras på din själs bord. Förtrösta och förstå att den eviga näringen verkligen är evig. Den tar aldrig slut.

Utom alla tvivel finns det inget att rädas och inget att vara ledsen för. Människans skapelse är evig. Människans kraft är oändlig och allt hon skapar vilar i evighetens levande bibliotek och raderas aldrig därifrån. Människors tidlösa skapande går hand i hand med hennes ändliga projekt. Mätt blir människan bara när hon börjar äta de eviga rätterna som serveras på den eviga själens ljudande bord. Försök att förstå en sak och det är att fötterna på jorden och huvudet i skyn är livets uppståndelse ifrån de döda. Mätt blir människan när hon tar till sig de eviga rätterna som serveras, utom alla tvivel, till Alla som ber om att få bli serverad dessa rätter.
 

Huvudet i skyn och fötterna på jorden. Åberopa din medfödda rätt att veta vem du är och ta tillbaka ditt eviga liv. Marken du går på lever genom dig. Moder jord ger dig vatten och värme och kraften som hon fyller dig med leds genom din kropp och flödar ut genom ditt huvud som en springbrunn. Detta flöde är vården och omsorgen ifrån din eviga moder. Under dina fötter vilar en stilla källa och den källan är nu och för alltid evig. Moder jords eviga gemål syns ovanför ditt huvud och är Fader himmel. Marken och himmelen är livet som sker om och om igen. Och det sker inom dig. Mötet mellan dessa två sker inom dig och skapar ett livets barn.

Huvudets fönster mot norden tar emot kraften ifrån evighetens sol som lyser upp ditt välsignade hus och ger Moder jord liv. Mötet sker inom dig och du blommar. Denna eviga blomma ser dagens ljus världen över snart. Men det är du som gör detta möte möjligt, mötet med dig själv. Det barn som föds när Moder och Fader gud förenas inom dig är direkt skapat ur evigheten för att du ska kunna läsa den eviga boken i ditt hjärta. Förstå att du har valet att förena Moder och Fader gud inom dig för att via det inre barnet få kontakt med de eviga orden i ditt hjärta. Bemöda dig med att faktiskt be livet om hjälp med detta. Maten på bordet och näringen på de eviga borden är ett fundament som livet bärs upp av. Måna om evighetens bord och måna om kökets bord.
 

Följ sanningens väg och kasta loss förtöjningen som är fjättrat vid ditt hjärta. Mät dig inte med någon annan, utan lev som om sanningens upptakt vore det enda viktiga. Mötet med dig själv är livets upptakt. Formen för allt liv är som en sång. I upptakten möter du dig själv och sedan kommer första versen. Utom alla tvivel försvinner Vi inte ifrån era liv bara för att ni tar på er en fysisk kropp. Sanningen är den att vi finns Alltid här omkring er. Musiken kommer att ta er till nya höjder. Musiken är vindens energi som (b)låser upp porten till himmelriket i ert inre där ni får tillgång till den eviga kunskapen om er själva. Följ hjärtats röst och känn ingen sorg. Allt är här och nu. Alla tider är här och nu. Människans uppfattning om tid är ytterst begränsad.

Det som en gång varit pågår nu. Det som komma skall pågår också nu. Det är parallella världar. Evigheten är evig och allt existerar i evigheten i ett enda NU. Inget kan raderas därifrån. Fötterna mot jorden och huvudet mot himmelen är det enda som krävs. Förbered dig på att ta emot den eviga näringen från din eviga moder och fader. Förstå att livets enda princip är attraktionen mellan dessa två poler, en moder och en fader och ett plus och ett minus. Se, ett litet barn är fött. Det vilar en trygghet i att förstå hur allt hänger ihop. Huvudet och fötterna är som plus och minus på din kropp. Mötet sker i ditt centrum i solar plexus. Där förs energierna samman och där döps ett evigt barn i din barm. Mätt och go vaggas detta barn till vila och lyssnar till sin moders och faders röst för att växa i den värme och kärlek som de ger. Förstå att Moder jord och Fader himmel aldrig lämnar detta barn vind för våg. Förstå att ditt inre barn alltid står i förbindelse med det gudomliga.
 


Hem ljuva hem åt detta barn är din kropp. Detta barn är din eviga själ som vaknar till liv och börjar växa upp och se sig själv. Det som sker när barnet förstår att det skänker lycka till det hem det är fött i, är att det inte finns någon återvändo. Då är allt klart. Moder och Fader gud kan lugnt se sitt barn växa upp i vissheten om att de två har funnit varandra. Barnet har funnit sitt hem - alltså du, och hemmet - alltså du, har fått sitt barn. Lyckan är gjord och lyckan är för evigt. Förstå att det behövs väldigt enkla medel för att frammana denna transformation. Det är människan själv som gör det. Fantastiskt. Följ hjärtat och se hur livet konspirerar för att själens klang ska klinga an med den eviga musiken. Flöjter och sång är nyckeln till himmelriket i ditt hjärta. Lås upp dörren och vandra in. Där kommer du att möta dig själv för första gången.

Tala med dig själv och hör efter vad du har att säga om vilka som är dina innersta önskningar. Förbered dig på detta möte. För när detta möte är avklarat har du också öppnat porten till den plats där barnet ska födas. Det är under handen på solarplexus som du har ditt eviga hem. Ljuden som vibrerar i ditt inre och ända ut i universum lyser upp galaxer. Förstå att ditt ljus är evighetens ljus. Inget annat är viktigt just nu. Hela galaxer är beroende av detta ditt ljus. Människans uppvaknande är väsentligt och väsenskilt. Förstå att din transformation dröjer bara så länge du låter den dröja. Förstå att din transformation till ett vackert och gudomligt barn av den nya tiden, är utan tvekan, lagen om orsak och verkan i sin renaste form. Det finns ett orsakssamband mellan människans upplysning och hela universums kardiologiska utfall.

 
Nog för att kraft aldrig kan förstöras eller upphöra, den kan bara transformeras och övergå i något annat. Men det som kan ske är att verkligheten äter upp sig själv och uppgår i väldigt stora sammanslutningar av energi som kallas svarta hål. Hur som helst föser Vi ljusvarelser, så mycket vi orkar, dessa håls ansamling av mörk energi, men vi behöver er hjälp. Det ligger nämligen invävt i era gener att koppla er samman med allt liv i kosmos och alla livsformer påverkas sålunda av er melodi. Det finns en vacker melodi som flödar genom kosmos ifrån er planet och den melodin är mycket kraftfull och påverkar allt liv i universum. Hur ska ni kunna förstå detta? Det handlar inte bara om den musik som ni kan höra med era öron utan också den musik som vibrerar i era själar.

Hälsningarna ifrån oss lyder denna dag så här. Fånga sanningens ljus och transformera ivrigt era själar så att vågorna från era sant ljudande själar når ända ut i kunskapens levande källa i kosmos. Hör upp och se hit. Möt er själva där ni har handen på hjärtat och lyssna till livets upptakt. Möjliggör för livet genom att låsa upp dörren till himmelriket så att Moder och Fader Gud kan mötas inom dig. Utom alla tvivel förs just nu ett gigantiskt Ljusmonument in över er planet för att föra ner sådant ljus som hjälper er människor att öppna fönster mot norden och äntligen låta själen ta emot den eviga och gudomliga näringen. Kopplingen måste ske. Detta är en nödvändighet. Försök att vara öppen för överföringen och kämpa inte emot. För nu har vi kommit till en punkt när vi inte kan sträva emot livet längre. Det finns inget ”going back”.

Men allt det goda är bevarat i det levande biblioteket. Där kan du hämta allt. Förbered dig och var lugn. Stå stadigt på jorden med blicken i skyn. Du är redan fullkomlig och det enda som krävs nu är att denna fullkomlighet får blomma och börja leva på allvar. Det ger eko och återsken i hela universum. Så viktig är Du. Det finns ingen tid att förlora längre. Dra ditt strå till stacken och lås upp dörren i dag. Dörren sitter i halsen. Nyckelhålet på ditt huvud. Andas in den eviga musikens vibration och öppna porten till himmelriket i ditt inre, redan idag.

Amen


Tjänare och tjänarinnor i ljusets sfärer i evigheten.

 

 
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar