lördag 19 juli 2014

Ur kapitlet "Mötet med Uriel och den andra nyckeln"

Jag är envis med just detta skede i vår andliga utveckling. Vi står här och väger just nu. Det är ett viktigt och mycket avgörande skede i människornas utveckling. Ni får tycka att jag är galen, men så är det. Min övertygelse om det, är lika stark som spindelns tråd. Att öppna dörren till himmelriket i våra hjärtan är livsavgörande. Här kommer ett utdrag ur boken Maia Aela - Flickan från planeten Akleja.
 
Maia Aela och Siljans Måsar Förlag

"Först måste ni få den andra nyckeln av mig för att komma in i det eviga Gudsriket ni bär i ert heliga hjärta. Nej, det är ingen slump att vi befinner oss i Sacre Coeur just nu. Innanför dessa väggar vilar det heliga hjärtat, som brinner som en sol.

Maia känner plötsligt hur hon blir berörd av en kraft som liksom gungar henne fram och tillbaka. Hennes hjärta blir åter varmt, precis som tidigare när de skulle gå in i katedralen.

– Du känner rätt, Maia. Det är jag som snuddar vid dig och samtidigt som jag snuddar vid dig låser jag upp din dörr. Mitt väsen fungerar som en nyckel till den port som leder in till det heliga hjärtat. Den porten är gyllene. Det heliga hjärtat är solen som väcker all grönska till liv. Men ingen kan se den sol som finns bakom lyckta dörrar. Maia och Ernesto, det är av allra största vikt och betydelse att ni öppnar den här dörren. Maia känn efter vad som händer i din hals när värmen sprider sig i hjärtat. Evighetens levande glöd i ditt hjärta behöver syre från luften för att kunna brinna. Det är därför ni måste öppna porten.

Det som händer i din hals när jag nuddar vid dig är att jag låser upp porten till himmelriket i ditt hjärta. Det kan ibland kännas som brännande gråt. Den gyllene porten till himmelriket sitter i din hals. Du ska se hur det hänger ihop, mitt barn. Det tydliga sambandet till inkaindianernas skapargud Wiracocha ligger i att han dyrkades som både solens och stormarnas gud. Det är vindens energi, som blåser upp porten till himmelriket där solen finns. Där har ni alltså er nyckel. Vindens energi är nyckeln. Ni får mycket gärna ta hjälp av mig när ni vill använda den andra nyckeln. Denna port är en av de svåraste att öppna men samtidigt en av de viktigaste. Bakom denna gyllene dörr breder de gröna skogarna och ängarna ut sig och livskraften vaknar i form av en stor längtande blå blomma. Den inre bekräftelsen och kraften låter dig se ditt sanna Jag. När solen äntligen får tillåtelse att lysa, tack vare vindens ljuva toner via din hals, då kan den inre ängen blomma. Ingen blomma kan slå ut sina blad utan solens strålar. Detta skede är helt avgörande för människans andliga uppvaknande.

I det ögonblick när solens kraft vaknar i människornas inre, vaknar den inre gudomliga bekräftelsen till liv och därmed upphör alla behov av yttre bekräftelse. De fyra elementen ljuder som själsvibrationer och skapar förutsättningar för växande och liv. Förutsättningen som nu råder i ert inre är ett längtande tillstånd. Evigheten har döpt detta tillstånd och denna uppenbarelse till Längtans blå blomma. Den första nyckeln i vattnets energi gräver sig ner i Moder Jord så att själsfröet kan bli planterat och få gro i god jord. Den andra nyckeln i vindens energi låser upp porten till solens rike, så att det lilla fröet kan leta sig väg upp ur jorden och blomma i sin fulla prakt. De två nycklarna till Moder Gud och Fader Gud skapar förutsättningar för den tredje nyckeln. Förutsättningen kallas för Längtans blå blomma.

Det vita skummet på Moder Jords vatten är Wiracochas klädedräkt och kommunikationen mellan Moder Jord och Fader Himmel blir därmed befäst i hans blotta väsen. Mitt uppdrag som varande Guds eld och samtidigt naturandarnas företrädare är samma som Inkagudens. Jag förenar Moder Jord med Fader Himmel i mitt blotta väsen. Efter att den guldvaskande människan äntligen funnit nyckeln till sitt hjärta så är både den kvinnliga och den manliga aspekten av det inre Gudsriket befäst i hennes själ och hon kan äntligen börja blomma. Denna blomma är den plattform, på vilken allt andligt liv kommer att utgå ifrån i framtiden. Den är viktigare än ni kan förstå, mina barn. Därför ber jag er att lägga den på minnet. Platsen för detta tillstånd är i solar plexus, strax nedanför det heliga hjärtat! Vi skulle kunna kalla det för själens boning.

Wiracochas namn betyder havsskum och enligt mytologin vandrade han ut på havet och försvann ner i det. Denna bild från mytologin är en parallell till evighetens tredje nyckel för människorna. Det som händer när solguden vandrar in i havet är samma som händer när kvinna möter man. Den tredje nyckeln har alltså med befruktning att göra. Det är ett mytologiskt och ett andligt samlag kan man säga. Det längtande tillståndet uppstår först när både man och kvinna har skapats. Du minns kanske hur vi tidigare har talat om att skapelseberättelsen från gamla testamentet i Bibeln pågår alltjämt! Det är först när både man och kvinna är skapade i sin fulländning, som de kan börja längta efter varandra och förenas. Det som sker efter att de fyra elementen har skapat både kvinna och man inom er är att själen blommar. Blomman är i sitt väsen längtande. Hade den inte varit det skulle allt liv och allt växande avstanna. Det längtande tillståndet är inbyggt i den fysiska formen. Egentligen kan man säga att det längtande tillståndet är själva orsaken till allt fysiskt liv." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar